İntihar vakalarına ilişkin video veya görsel paylaşımındaki öneme de değinen Klinik Psikolog Dr. Serap Altekin, "İntihar haberlerini sansasyonel bir hale getirmekten, tetikleyici olup travmatize edebilecek dil, üslup ve görsellerden uzak durulmalıdır" dedi.

Elazığ'da tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son vermesi, artış gösteren intihar vakalarını yeniden gündeme taşıdı.

Gözden kaçırmayın

Şenyaşar ailesi: Urfa halkı her şeyin tanığıdır Şenyaşar ailesi: Urfa halkı her şeyin tanığıdır

"İNTİHAR BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR"

Klinik Psikolog Dr. Serap Altekin, birkaç gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile artan intihar vakalarının nedenlerini şöyle açıkladı:

"İntihar bir halk sağlığı sorunudur. İntihar, tek bir nedene bağlanamayacak ve basite indirgenmiş neden-sonuç ilişkileriyle açıklanamayacak kadar karmaşık bir olgudur. İntiharın arka planında psikolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik pek çok faktör vardır.

"EKONOMİK KRİZ, GEÇİM SIKINTILARI..."

İntiharın ardında çoğunlukla fark edilmemiş ve tedavi edilmemiş bir depresyon vardır. İntiharları azaltabilmenin ve önleyebilmenin en önemli unsuru, intiharın ve ardındaki depresyonun sinyallerini erken fark etmek, yardım, destek ve tedavi süreçlerine yönlendirebilmektir.

Depresyon; uzun süre devam eden isteksizlik, enerjisizlik ve keder halinin, derin bir boşluk, iç sıkıntısı, yalnızlık ve yabancılaşmanın, verimlilikte ve günlük işlevsellikte azalmaların gözlemlendiği, ve genellikle umutsuzluk ve çaresizlik algılarıyla karakterize bir tablodur.

Ekonomik kriz, geçim sıkıntıları, işsizlik, pandemi, cezasızlık, adaletsizlik, hukuk sistemine güvensizlik, dijital tükenmişlik, sosyal izolasyon, yalnızlaşma, yabancılaşma intiharlara ve ardında saklı depresyona ve tükenmişliğe zemin hazırlayan faktörler arasındadır.

"SOSYAL ETKİLEŞİM VE PAYLAŞIM HAYATİDİR"

Kriz dönemlerinde dayanışma ve insan teması, sosyal etkileşim ve paylaşım hayatidir. Zor zamanlarda kendimize ve birbirimize iyi bakmak; birbirimizle daha çok, daha samimi ve daha derinden konuşabilmek, yardımlaşmak ve dayanışmak bizi ayakta tutacak güç kaynaklarımızdandır.

"İNTİHAR HABERLERİNİN SONRASINDA İNTİHAR ORANLARINDA ARTIŞ GÖZLENİR"

Dr. Altekin, intihar vakalarına ilişkin video veya görsel paylaşımındaki öneme ise şu ifadelerle dikkat çekti:

"İntihar haberlerinin medyada ve sosyal medyada paylaşımı kritik bir öneme ve etkiye sahiptir. İntihar haberlerinin sonrasında toplum genelinde intihar oranlarında artış gözlenir. O dönemde umutsuz ve çaresiz hisseden insanlar için çarpık bir rol model oluşturur bu olgular.

İntihar haberleri asla flaş haber olarak verilmemelidir. Romantize edilmemeli, idealize edilmemelidir. Sansasyonel bir hale getirmekten, dramatik ifadeler kullanmaktan, ajite edebilecek ya da tetikleyici olup travmatize edebilecek dil, üslup ve görsellerden uzak durulmalıdır."