Normal şartlarında taşınmazın kiralanmasının üzerinden 10 yıl geçmemişse sözleşme feshi ancak kiracı tarafından gerçekleştiriliyor. Kiracının, sözleşme sona ermeden minimum 15 gün önce yazılı olarak mülk sahibine bildirimde bulunması gerekiyor. Aksi takdirde sözleşmenin süresi önemli olmaksızın sözleşme 1 yıl daha uzamış oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

Kiralayanın sözleşmeyi feshedebilmesi için sözleşmenin süresinin 10 yılı doldurması şart. Ayrıca bazı istisnai durumlar da kira sözleşmesi feshi için ev sahibine imkân tanıyor. En sık karşılaşılan durum kiracının taşınmazı kötüye kullanması olarak biliniyor. Komşuların rahatsızlık duyması, kiralanana zarar verilmesi ya da kiranın geciktirilmesi gibi nedenlerle sözleşme feshedilebiliyor.

Kiracının gayrimenkulü kötüye kullanması söz konusu değilse mülk sahibinin kiracıyı çıkarması için kiralananın tadilata ihtiyaç duyması ya da mülk sahibi tarafından kullanılacak olması neden gösterilebiliyor. Tadilat kaynaklı tahliye için konutun tadilatsız oturulamayacak durumda olması gerekiyor. Ev sahibinin kiralanan konuta kendisinin ya da birinci derece bir yakının ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek tahliyeyi talep etmesi durumunda ise konutun 3 yıl boyunca bir başkasına kiralanması mümkün olmuyor.