SES İzmir 1 Nolu Şube ve İzmir Tabip Odası saldırıya tepki gösterdi. İzmir Tabip Odası hekimlere yapılan saldırılara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ÇÖKEN SAĞLIK SİSTEMİNİN SORUMLUSU SAĞLIK EMEKÇİLERİ DEĞİLDİR”

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünden iki hekim arkadaşımız şiddete uğradı.

Her geçen gün daha erişilmez hale gelen sağlık hizmetinin, Çöken sağlık sisteminin sorumlusu sağlık emekçileri değildir.

Sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran, insanlık dışı koşullarda çalışmaya mahkum eden, sağlık talebi, hastane doluluk garantili, koruyucu değil hastalıktan beslenen sağlık politikalarını savunan bu sağlık sistemini reddediyoruz. Birkaç dakika da olsa hekimi görmenin yeteceği zannıyla oluşturulan yapay hasta memnuniyeti yaratma temelli bu çarkın bir dişlisi olmayı kabul etmiyoruz. Hastalarımız da 150. hastamız olmaktan, nöbetimizin 30. saatinde ameliyat edilmekten, birkaç dakikada derdine çare bulamamaktan en az bizim kadar şikayetçi.

Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin bir boyutu da liyakatsiz yöneticilerin yaptığı mobbing ve baskı uygulamalarıdır.

Önerdiğimiz sağlıkta şiddet yasasının tek bir virgülü dahi değiştirilmeden kabul edilmesini istiyoruz.

Sağlık emek-meslek örgütleri ve uzmanlık derneklerinin önerileriyle güvenli çalışma alanları istiyoruz.

Mesleklerimizi hedef gösteren tüm kitle iletişim araçlarının denetlenmesini istiyoruz.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hemen terk edilmesini istiyoruz.

Hekim-hasta ilişkisindeki güvenin yeniden tesisini hedefliyoruz.

Toplumu hastalıklardan koruyabildiğimiz; tüketim nesnesi değil, hak öznesi olduğumuz bir hekimliği var etmek istiyoruz.

İdareci belirlemeleri liyakat kriterlerini taşıyan kişilerin aday olacağı ve çalışanlar tarafından seçimle belirleneceği şekilde olmalıdır.

Bu talepler ile kamu otoritesine sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Ancak bilinsin ki, yalnızca talep eden yerde durmayacağız. Örgütlülüğümüzden ve haklılığımızdan aldığımız güçle dönüştürmek için tüm inadımızla mücadele edeceğiz.

Bizler yaşatmak için irade ortaya koyanlar, kendi hayatlarımızdan, mesleğimizden, halkın sağlık hakkından vazgeçmiyoruz. Her zamankinden daha kararlı ve daha güçlüyüz.