İBB Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında 8 maddelik önerisini açıkladı. İBB Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, hastaların yüzde 60’ının İstanbul’da olduğu kaydedildi ve "Salgın yayılım hızının engellenmesine ilişkin her türlü kapanma tedbirlerine başvurulması gerekmektedir" denildi.

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin çözüm önerileri de yapılıyor. Salgın Türkiye'de ise en ağır şekilde İstanbul’da hissediliyor. Covid-19 ile mücadele için İBB’nin daveti üzerine oluşturulan İBB Bilim Kurulu da bu kapsamda önerilerini hazırlayarak açıkladı.

VAKALARIN YÜZDE 60'I İSTANBUL'DA

İBB Bilim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından “vaka” olarak kabul edilen hastaların yüzde 60’ının İstanbul’da olduğu belirtildi. Bu nedenle tek başına İstanbul’un, tüm Türkiye’den ayrı biçimde ele alınması ve kente özgün koruma, kontrol stratejilerinin oluşturulması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Bu kurulun amacı, belediye hizmetlerinin güncel bilimsel verilerin ışığında; meslek odalarının, uzmanlık derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, konu hakkında yetkin bilim insanlarının davet ve önerileriyle, ortak akılla, özgün bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir" denildi.

İBB'DEN 8 KORONAVİRÜS TEDBİR ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla sivil toplum kuruluşlarını da bu kurula katılmaya davet eden İBB Bilim Kurulu'nun açıklamasında yer verdiği öncelikli uygulanması gereken 8 öneri: 1- Alternatif tedavi merkezleri kurulmalı; bu merkezlerin yanı sıra, izolasyonun sağlanması için spor ve benzeri geniş alanlı salonlardan izolasyon birimleri olarak yararlanılmalıdır. 2- Termal kameralarla tespit edilen şüpheli vakaların hızla muayenesi ve testleri yapılarak izolasyonu sağlanmalıdır. 3- Çalışmak zorunda olan tesislerde belirli aralıklarla tedbir önlemlerinin ( test dahil ) alınmasına ilişkin kontrol mekanizmaları harekete geçirilmelidir. 4- Pandemi hastanelerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların sağlanması ve dağıtımı için ek önlemler alınmalıdır. 5- Halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve ‘’evde kal’’ çağrısını güçlendirmek adına, çeşitli projeler üretilmelidir. 6- Test sayısı artırılarak filyasyona hız verilmelidir. 7- Sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önleyici eylem planlarının ortaya konulmasına çalışılmalıdır. ( Kişisel Koruyucu Ekipman, Konaklama vb. ) 8- Salgın yayılım hızının engellenmesine ilişkin her türlü kapanma tedbirlerine başvurulması gerekmektedir.