İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul’da yaşayan emeklilerin yaşam koşullarını ve emekli hanelerinin durumunu gösteren raporunu yayımladı. İPA'nın araştırmasına göre İstanbul'da her altı haneden biri sadece emekli aylığıyla yaşıyor.

İPA'nın verilerine göre; mega kentte sadece emekli aylığı ile geçinen 811 bin 040 hane var. Bu tüm haneler içerisinde yüzde 16.8'e tekabül etmekte. Her 10 haneden birinin ise en düşük emekli aylığı yani 10 bin lira ile geçindiği öğrenildi.  İstanbul'da yaşlılık veya emeklilik hakkı olan yurttaşların yüzde 28.4'ü geçinebilmek için çalışmaya devam ediyor.

Türkiye ve İstanbul’da EYT’den faydalanan her iki kişiden biri çalışıyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın SGK verileri üzerinden hesaplamalarına göre İstanbul’da 2023 yılında 507 bin 574 kişi EYT Kanunundan faydalandı.

Bunların yüzde 52,2’si ise resmi olarak çalışmaya devam etti. Türkiye’de EYT Kanunundan faydalanan emeklilerin resmi olarak çalışmaya devam etme oranının ise yüzde 47,9’da kaldığı görüldü.