Haber: Fatoş Erdoğan

İstanbul Tabip Odası, TTB Merkez Konseyi’nin "amaç dışı faaliyet" gerekçesiyle görevden alınması İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde protesto etti. İstanbul Tabip Odası, "Türk Tabipleri Birliği'nin amaçları da araçları da meșru ve haklıdır. Esas olarak; hekimlerin güvencesiz Ücret almalarına, șiddete maruz kalmalarına seyirci kalanların "amacı" sorgulanmalıdır. Türk Tabipleri Birliği iktidarın baskı ve tehditlerine karşı, hekimlerin gücüyle mevcudiyetini muhafaza ederek yoluna devam edecektir." dedi.

photo1701947480 (2)

"Biz TTB’yiz Görevimizin Başındayız" "Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz" yazılı pankartların açıldığı basın açıklamasında "Sarayın Doktoru Olmayacağız", "TTB Susturulamaz", " TTB Biziz", TTB'ye Dokunma" "Hekimlik Yargılanamaz" yazılı dövizler taşındı.

Basın açıklamasında "Sarayın Doktoru Olmayacağız, Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz, Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz, TTB Biziz, Biz Buradayız" sloganları atıldı.

Basın açıklamasına SES, Sol Parti, Devrimci İşçi Partisi, Halkevleri, TİP, Kadınlar Birlikte Güçlü, Eğitim-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, İşçi Dayanışma Derneği, TİHV, SUHUDER, İSİG Meclisi de destek verdi.

Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hacer Ayşen Yavru okudu.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BİRLİKTE HEKİMLER İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK!

"Zamanı ve mekânı, gecesi ve gündüzü olmayan, olanakları sınırlı, yetkisi az, sorumluluğu ise fersahları aşan bir mesleğin gönüllülerine; Geçmişten bugüne antidemokratik uygulamaların yoğunlaştığı dönemlerde, TTB iktidarların hedefinde olmuştur. Sağlık ortamının yönetiminde yandaş medyanın desteğiyle, hekimlerin tek amacının ekonomik kazanç olduğu algısı oluşturan bir sağlık bakanı görevliyken; ne yazık ki son yirmi yılda farklı bir tutum olmadı, hedef büyütüldü.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) iktidarda kim olduğunu gözetmeksizin bilimsel veriler eşliğinde hekim haklarından ve halkın sağlık hakkından yana açıklamalar yapmaktan geri durmamıştır; amaç dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle hekimlerin oylarıyla seçilen on bir TTB Merkez Konseyi üyesi görevlerinden alınmış ve yerlerine beş kişilik bir ekip atanmıştır. Atananlar TTB çatısı altındaki çeşitli illerin Tabip Odası başkanlarından olsa da, hekimlerin seçme hakları gasp edilmiştir. Ve “kayyım” unsuru taşıyan bu durumla hekim iradesinin önüne geçilmiştir.

Mahkemenin iddia ettiği amaç dışı faaliyetler nelerdir?

· Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın sakladığı gerçek verileri kamuoyu ile paylaşmak mıdır?

· Sağlıkta şiddete yönelik Beyaz Kod kazanımı mıdır?

· Asistan hekimlerin yıllardır süregelen mücadele sonunda nöbet ertesi izin kazanımı mıdır?

· İntörn hekimlere maaş hakkı talep etmek midir?

· Sağlık Bakanlığı’nın gözü önünde katledilen, şiddete uğrayan meslektaşlarımıza sahip çıkan eylemler midir?

· Doğa ve insan hakları için hekimlerin sözü olması mıdır?

· Türk Tabipleri Birliği en önemli organlarından olan kol faaliyetleri ile hekimlerin sağlık alanındaki eksikliklere karşı yürüttükleri yapıcı onarı çalışmalar mıdır?

· Yurdun dört bir yanında üniversitelerde ve eğitim ve araştırma hastanelerinde asistan hekimlerin sesi olmak mıdır?

· Serbest çalışan hekimlerin özel hastanelere mecbur bırakılmasına karşı sessiz kalınmamak mıdır?

· Çürümeye bırakılan, terkedilen köklü üniversite hastanelerinin açıklama yapılmaksızın başka bölgelere taşınıp bölünmesi / kapatılmasına karşı çıkmak mıdır?

·        Kadın hekimlerin iş yerlerinde uğradıkları mobbinge, tacize karşı ses çıkartıp onlarla birlikte dayanışma içinde olmak mıdır?
·        Hekimlerin ücret ve özlük hakları için verilen mücadele midir?
·        Hekimlerin gelecek güvencesiyle yaşanabilir ücret talebini dillendirmek midir?
·        Kızamık gibi toplum sağlığını tehdit eden durumlarda yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak ve topluma uyarılarda bulunmak mıdır?
·        Deprem bölgesinde kaderlerine terk edilmiş meslektaşlarımızın yanında olmak mıdır?


Hekimliğin amacı insanların bedensel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halinde yaşamlarını sürdürmesini sağlamak ve yaşatmaktır. TTB’nin amacı ise hekimlerin mesleki ve özlük hakları yanı sıra toplumun sağlık hakkını korumaktır. TTB’nin faaliyetleri ve söylemleri bu çerçevede değerlendirilmelidir. TTB’nin amaçları ve araçları kaynağını yasalardan almaktadır ve yasaldır, meşrudur.  


TTB bugüne dek iktidarın baskılarına karşı hekimlerin gücüyle mevcudiyetini muhafaza ederek yoluna devam etmektedir. TTB’nin gücü de sesi de hekimlerdir, bu güç ülkede sağlık hizmetlerini yürüten hekim emeğidir. Emeğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkalım, hekimlerin iradesini yok sayan bu karara karşı hep birlikte karşı duralım."