Gazeteci Çiğdem Toker, Agrobay Seracılık'ın kendisi hakkında açtığı 1.5 milyon TL'lik davayı Yargıtay'da da katbettiğini duyurdu.

Toker, T24'teki yazısında, "Bayburt Grubu'nun astronomik tutarda manevi tazminat talep ettiği tek dava bu değildi. Gruba bağlı Şenbay Madencilik şirketi de "Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın" başlıklı yazım dolayısıyla 1,5 milyon TL'lik bir dava daha açmıştı" dedi.

"Davanın açıldığı Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Aralık 2018'de talebi reddetti" diyen Toker, süreci şöyle anlattı:

"Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafa götürüldü. 1,5 milyon TL'lik tazminat talebi, 25. Hukuk Dairesi tarafından da Haziran 2020'de oybirliğiyle reddedildi. Agrobay şirketi bu kararı Yargıtay'da temyiz etti. 3. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Ekim 2022'de oybirliği ile verdiği kararla Bölge Adliye Mahkemesi kararını uygun bularak onadı. Yargıtay kararında, istinaf aşamasındaki karar kastedilerek "Verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre davacı vekilinin yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün HMK 370/1. Maddesi gereğince ONANMASINA..."denildi."

Toker yazısında, "Dava süreci beş yıldan uzun sürse de bu kararın, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün içinde bulunduğu koşullar açısından önem taşıdığı kuşkusuz" değerlendirmesini yaptı.