İzmir Tabip Odası emekli hekimlerle ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Öktem de katıldı. 18-25 Ocak 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen ankete toplam 2 bin 153 emekli hekim katıldı. Bunların yüzde 36'sı İzmir'den.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Ankete sonuçlarına göre hekimlerimiz ortalama 30 yıl çalışmış, 54 yaşında emekli olmuşlardır. Hekimlerin sadece beşte biri herhangi özel bir sebep olmadan zamanı geldiğine karar vererek emekli olduğunu ifade etmiştir. İzmir Tabip Odası olarak bizler hekimlerin özlük haklarını, çalışma koşullarını ve ekonomik sıkıntıları konusunda mücadelemiz sürüyor. Yaklaşan 14 Mart sürecinde de 'Emek Bizim Söz Bizim' diyerek de mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.

Rapora ilişkin açıklamayı ise İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Kaynak yaptı. Kaynak, emeklilik nedenleri olarak şu bilgileri paylaştı:

 "Yoğun iş temposu ve yorulma hissi yüzde 33, mesleki tatmin kaybı, yaptığı işten mutlu olamama yüzde 30,2, olumsuz çalışma ortamı yüzde 29,4, mobbinge maruz kalma, liyakatsiz yöneticilerin beceriksizlikleri yüzde 28,9, maaşların azlığı/ekonomik sıkıntılar nedeniyle ek gelir gereksinimi yüzde 28,8, saygınlık kaybı, itibarsızlaşma yüzde 27,6 emeklilik kararlarını almalarında rol oynamıştır. Bu gerekçelerin ülkemizde hekimlik pratiğinde yaşanan sorunların özeti olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır."

EMEKLİ OLAN HEKİMLERİN YÜZDE 35,8'İ ÇALIŞAMAZSA GEÇİNEMEYECEK

Her dört hekimden üçünün emekli olduktan sonra çalışmaya devam ettiğini söyleyen Kaynak, "Emekli olduktan sonra çalışmayı sürdüren hekimlerden sadece yüzde 29,6’sı 'mesleğini sevdiği ve sürdürmek istediğini' belirtirken, yüzde 35,8’i çalışamaz ise geçinemeyeceğini, yüzde 31,8’i ise ek gelir elde etmek istediğini ifade etmişlerdir" dedi.

Ankete katılan emekli hekimlerin sadece yüzde 7,5'inin emeklilik sonrası çalışma gereksinimi duymadığı bilgisini verdi.

"EKONOMİK KRİZ, EMEKLİ HEKİMLERİ GİDEREK DAHA YOKSULLAŞTIRMIŞTIR"

Emeklilik maaşlarına da değinen Kaynak, "Emekli olunan sosyal güvenlik kurumuna göre emeklilik maaşları arasında 2-3 kata varan farklılıkların olması ciddi adaletsizliktir. Bununla birlikte emekli hekimlerin yüzde 99,4'ü Türk-İş'in Aralık 2021'de açıkladığı yoksulluk sınırının altında emeklilik ücreti almaktadır. Yaklaşık beşte biri ise 5000 TL'nin altında ücret almaktadır. Bu sonuçlarla uyumlu bir şekilde hekimlerin yüzde 95,8’i emekli maaşlarının yetersiz olduğunu düşünmektedir. Ülkemizde giderek derinleşen ekonomik kriz, emekli hekimleri de giderek daha yoksullaştırmıştır" diye konuştu.

Ankete katılanların sadece üçte birinin hekimlik mesleğini seçmesinden dolayı pişman olmadığını ifade eden Kaynak, "Yüzde 21,7’si şimdiki düşünceleri olsa tercih etmeyeceğini, yüzde 28,1’i de başka bir ülkede mesleğini sürdürmeyi tercih edeceklerini ifade etmiştir" dedi.

"EMEKLİ OLUYORUZ AMA ASLINDA OLAMIYORUZ"

İzmir Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyon Üyesi Mübeccel İlhan, "Yaşadığınız sorunlar bir devamı bunlar. Sağlık politikalarıyla ilgili ve bir bütün olarak değerlendirilmelidir. En büyük iki başlık, birincisi emekli oluyoruz ama aslında olamıyoruz. Yüzde 25' i yalnızca çalışmadan hayatını sürdürebiliyor ama içinde sağlık sorunundan kaynaklı çalışamıyor. İkincisi de mesleğin ve emeğin değersizleştiğini söylemiş. Bu iki başlık çok önemli" dedi.

"EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Dr. Ali İhsan Öktem ise, "Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi kriz ne yazık ki hekimlerimizi bu ülkeden gitme noktasına getirdi. Ülkeden gitmek isteyen genç meslektaşlarımızın sayısı sadece ocak ayında 200' e yakın meslektaşımız gitti. Emekli meslektaşlarımızın en büyük sorunun ekonomik ve özlük hakları.14 Mart Tıp Haftası boyunca da eylem ve etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

"BİLİMSEL BİR KARAR OLMADIĞI KESİNLİKLE ORTADA"

Son olarak sağlık bakanlığın aldığı karara da değinen Öktem, "Pandemiyi ve aşılama sürecini yönetememenin sonucu. Sanki 200'e yakın vatandaş ölmüyor gibi karar aldılar. Bilimsel bir karar olmadığı kesinlikle ortada. Siyaseten ve ekonomiyi düşünerek alınmış bir karardır. Bunlara tamamen karşıyız. Salgın bitmedi devam ediyor. Bu ortamda yeni varyant çıkması da yüksek ihtimal. Maske mesafe hijyene mutlaka devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.