İnsan Hakları Derneği (İHD) Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bir kez daha soykırımı anıyor ve inkara son diyoruz” mesajı verdi.

İHD İstanbul Şubesi’nde yapılan açıklamada, 106 yıl önce 24 Nisan 1915’de Osmanlı toplumunun sanat, edebiyat düşünce ve kültür dünyasının en üretken temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 220 İstanbullu Ermeninin gözaltına alındığı hatırlatıldı. Gözaltına alınanların önce, merkez cezaevi olarak kullanılan Mehterhane’ye, yani bugün Türk İslam Eserleri Müzesi’nin bulunduğu Merkez Cezaevi’ne, ertesi gün de Anadolu’ya götürüldüğü belirtilen açıklamada, “Ayaş’a götürülen 70 kişiden 58’i, Çankırı’ya götürülen 150 kişiden 81’i öldürüldü. Bu vahşet bununla sınırlı kalmadı. Dönemin yöneticileri olan İttihat ve Terakki Partisi ve onun tetikçi örgütü Teşkilat-ı Mahsusa aracılığı ve yerel halkın katılımıyla İzmit’ten Eskişehir’e, Kayseri’den Sivas’a, Erzurum’dan Van’a, tüm Anadolu’daki Ermeni varlığına, bütün tarihsel, kültürel, ekonomik ve sosyal dokusuyla birlikte son verildi.” denildi.

“İNKAR, SÜRDÜRMEKTİR”

“Bir uygarlık, binlerce yıllık anayurdundan tüm izleriyle birlikte silinip yok edildi. Bu süreçte Yukarı Mezopotamya’nın en eski halklarından Süryaniler, Pontus ve Küçük Asya Rumları da soykırıma uğratıldı” denilen İHD açıklamasında, “soykırımın inkârının, soykırımın sürdürülmesi olduğu” ifade edildi. İHD, “inkara son verin” çağrısı yaparak, özür dilenmesini ve zararların tazmin edilmesini de talep etti.