T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li üyeleri Özgür Öz ve Mehmet Ali Tüy tarafından yargıya taşınan 18 Mayıs 2022 tarihli Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının yürütmesi, “rekabet şartlarının sağlanamayacağı”, “büyük hak kaybına neden olacağı” ve “telafisi güç sonuçlar doğuracağı” gerekçesiyle durduruldu.

17 Ağustos depreminde 270 kayıp veren Avcılar depreme hazır mı? 17 Ağustos depreminde 270 kayıp veren Avcılar depreme hazır mı?

Mahkeme kararında İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin, arazinin yine Hüsnü Özyeğin’in firmasına satışının yapıldığı ihaleye yönelik vermiş olduğu 2012 tarihli iptal kararına da atıf yapılarak, “rekabet koşullarının oluşmayacağı” hükmü ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Taşınmazların üzerinde bulunan ve başka bir işletmeye ait intifa hakkından dolayı kısa sürede ekonomik anlamda fayda sağlayamayacağından yoğun olarak talep göremeyeceği ve rekabet koşullarının oluşmayacağı anılan yargı kararıyla da ortaya konulduğu, yargı kararının gerekçesinde belirtilen durumun devam ettiği, açıkça hukuka aykırı olduğu saptanan, taşınmazların satışı durumunda ekonomik anlamda büyük hak kaybına neden olabileceği nedeniyle dava konusu işlemin hukuk aleminde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı sonucuna varılmıştır."

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, bu gerekçelerle, oybirliğiyle meclis kararının, temyiz yolu açık olmak üzere yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.