İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığının İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları için detaylar paylaşıldı.

İBB, riskli yapılarını KİPTAŞ ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65’i oranında destekte bulunacak.

Bu binalardaki hak sahipleri, İBB İştirak Şirketi Kiptaş ile yapacakları ön sözleşme ile İBB’nin yeniden yapım maliyeti destek programına dahil olacak. Dar gelirliler, destekten daha yüksek oranda yararlanacak. Ayrıca, İBB meclisinin onayına sunulacak bir diğer teklifle, İBB’nin hızlı tarama testine başvuran ve E sınıfı, yani çok riskli bina grubuna dahil olan yaklaşık 6 bin 920 yapı için acil eyleme geçilecek, vatandaşlara ilave kira yardımı yapılacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan teklifin ayrıntılarını paylaştı. Akgün şunları söyledi: "İBB Meclisine sunduğumuz teklifin hayata geçmesi ile birlikte ilk defa, gerçekten ihtiyaç sahiplerine yönelik büyük bir kampanyayı başlatmış olacağız. Ekonomik kriz koşullarında, yapım maliyetlerinin çok yükseldiği bu ortamda İBB olarak vatandaşımızın yanında olacak, kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandıracağız."

Riskli olduğu tespit edilen yapıların bir an önce dönüşümünün sağlanmasının İstanbul için hayati derecede önemli olduğunu anımsatan Akgün, "Hızlı tarama testinin yaygınlaşması için 39 ilçe belediyesiyle İBB arasında protokol yapılmasının da proje teklifi içeriğinde yer aldığını" dedi.

İBB’nin, iştirak şirketi KİPTAŞ eliyle hayata geçericeği proje ile yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, E Sınıfı, yani yüksek riskli olduğu tespit edilen yapılara kira yardımı, Bayrampaşa’da geçici kiralık konut bölgesinin oluşturulması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması planlanıyor.

Maliyet Desteği

Hak sahiplerinin ödeyeceği yeniden yapım maliyetlerine İBB tarafından destek sağlanacak.

Mali destekten yararlanacak yapıların, 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmesi, İstanbul Yenileniyor kapsamında uzlaşmaya varılmış olması, hak sahiplerinin kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üzerinde başka bir taşınmazın bulunmaması gerekiyor. İstanbul il sınırları dışında herhangi bir bağımsız bölümde hisseli tapu sahibi olanların ise yüzde 50 ve daha az hisse sahibi olması gerekiyor. Tarımsal vasıflı mülkiyetler, taşınmaz sahipliği olarak sayılmayacak.

Desteğin Üst Limit ve Şartları

Mali destek, İstanbul Yenileniyor Platformu tarafından hazırlanacak projeye esas fizibilitede, belirlenen daire kat brüt alan büyüklüğü için hesaplanan toplam borçlanma bedelinin 80 m2’ye kadar olan kısmı için sağlanacak. Her bir hak sahibi mali destekten bir defaya mahsus olmak üzere, bir adet konut nitelikli bağımsız bölüm için faydalanabilecek. Mali destekten faydalanan hak sahibinin hissesi, 5 yıl süre ile KİPTAŞ uhdesinde kalacak.

Mali Destek Oranları

Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak.Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara yüzde 60,  bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek sağlanacak. İlk etepta İstanbul yenileniyora başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar TL destek sağlanacak.

Destek Süreci Nasıl İlerleyecek?

Mali destek süreci 7 aşamalı gerçekleşecek:

1- Kiptaş’ın ön sözleşme yapması 
2- Başvuruların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilmesi 
3- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hane içi gelir tespiti
4- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet tespitleri
5- Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi
6- Kiptaş’ın inşaat ilerleme seviyelerini İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğüne (İŞAT) ve Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirmesi 
7- İŞAT onayından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce ödeme emirlerinin düzenlenmesi

Kira Yardımı ve Emekli Desteği

Yüksek risk grubuna dahil oldukların tespit edilen E sınıfı binaların tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla 6306 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı uygulama yönetmelikleri uyarınca; bu binalarda oturan emeklilere 9 bin TL, diğer hak sahiplerine 7 bin TL kira yardımı yapılacak. Acil dönüştürülmesi gereken 6 bin 920 bina ve toplam 62 bin bağımsız birimdeki yaklaşık 80 bin kiracı için bu destek sağlanacak.