Gezici Araştırma'nın yeni araştırması Türkiye'de halkın yüzde 74,8'inin ülkenin en büyük sorunu olarak ekonomiyi gördüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre halkın yüzde 60'ı borç içinde yaşıyor ve toplumda umutsuzluk da giderek artıyor.

Cumhuriyet'te yayınlanan habere göre; Gezici Araştırma Merkezi halkın yüzde 74.8’i Türkiye’deki en önemli sorunu “ekonomi/geçim sıkıntısı” olarak görüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 62.4’ü fiyat yükselişlerinın nedeni olarak, “hükümetin yanlış politikalarını” görüyüor ve yüzde 60.6’sı da “borçlu” olduğunu söylüyor.

Gezici Araştırma Merkezi, 28-29 Mayıs arasında, 14 ilde, 1570 kişiyle görüşülerek yapılan “ekonomi” içerikli anketin sonuçlarını Cumhuriyet’le paylaştı.

Araştırmada elde edilen bulgular şöyle:

Elazığlı pancar üreticileri: DSİ bize sahip çıkmadı, pancarımız kurumaya yüz tuttu Elazığlı pancar üreticileri: DSİ bize sahip çıkmadı, pancarımız kurumaya yüz tuttu

İşsizlik ikinci sırada: Açık uçlu olarak yönelitilen “Şu an ülkemizin en önemli sorunu nedir” sorusuna katılımcıların yüzde 74.8’i “ekonomi/geçim sıkıntısı” yanıtını verdi. Bunu yüzde 43.2 ile “işsizlik”, yüzde 34.4 ile “salgın hastalık”, yüzde 32.7’yle “yargı/hukuk/adalet”, yüzde 18.8’le “eğitim”, yüzde 15.6’yla “göçmen ve mülteciler” yanıtları izledi. 

Terör geriye düştü: Ankette dikkat çeken sonuçlardan bir diğeri “terör” başlığının sorunlar sıralamasında gerilere düşmesi oldu. Ankete göre, katılımcıların yüzde 13.8’i, “terörü” ülkenin en önemli sorunu olarak görüyor. Yüzde 11.7’si “yolsuzluk”, yüzde 10.1’i “ifade özgürlüğü/demokrasi”, yüzde 5.8’i “Avrupa Birliği’ne girememe” yanıtını verirken yüzde 4.2’si “dış politika” ve yüzde 1.3’ü “çevre kirliliği’ dedi.

Haneler borçlu: Ekonomik kriz ve işsizlik doğrudan hanelerin borçlanmasına sebep oluyor. Ankete göre “Hane borcunuz var mı” sorusuna katılımcıların yüzde 60.6’sı “evet” yanıtını verirken  yüzde 39.4’ü hane borcunun olmadığını ifade etti. 

Yanlış politikalar: “Enflasyonun/fiyatların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 62.4’ü fiyat artışına “hükümetin yanlış politikalarının sebep olduğunu” belirtti. “Dış güçlerin Türkiye’ye karşı bir operasyonu” diyenlerin oranı yüzde 24.9’iken “enflasyonun yükselişini doğal bir süreç olarak görenlerin” oranı ise yüzde 12.7’de kaldı. 

Araştırmayı yorumlayan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı ve Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, "Ekonomik kriz, hane başı gelirdeki ciddi düşüş, liradaki değer kaybı toplumda ‘müthiş bir mutsuzluk’ yarattı”dedi. 

Bu durumun toplum gergin, öfkeli, kızgın, kırgın ve umutsuz hale getirdiğini kaydeden Gezici, şunları söyledi: “Sebebi ise yanlış ekonomi politikası olarak görülüyor şüphesiz. Halk, iktidarın gerçek sorunlara sahte yanıtlar verdiğini, popülist retorikle krizi gölgelemeye çalıştığını düşünüyor. Halkın bu kadar derin bir kriz ve yoksulluk içinde kalması fakat hükümet yetkililerin sembolik de olsa kendileri nezdinde herhangi bir tasarruf politikasına gitmeyişi, kendilerinin hiçe sayıldığı düşüncesini doğuruyor.”