HABER-SEN, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle TRT’ye yapılan atamalara Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

KESK’e bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN), Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) yapılan son atamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TRT'nin yönetim yapısında değişikliğe gidildiği belirtilen açıklamada, “Bu atamalar, tartışmalara sebep olacak niteliktedir. TRT Genel Müdürlüğü’ne atanacak kişinin kurum içinde meslekten yetişmiş yayıncılardan olması beklenir. Oysa bir kez daha atanan kadroların iktidara yakın ve tartışmalı isimler olması söz konusudur” denildi.

‘ÇALIŞMA BARIŞI BOZULUYOR’ 

Kamu hizmeti yayıncılığı yapması için kurulan TRT’nin bir kez daha siyasi erkin pençesinde şekillendiğine işaret edilen açıklamada, “Süreklilik gerektiren kamu hizmeti yayın politikaları siyaseten atamalar ve seçim rüzgarlarıyla her 4-5 yılda bir yeniden biçimlendiriliyor.  Yeni atanan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ile birlikte kurum, en alt kadrolara kadar yeniden şekillendirilecek. Genel müdür yardımcılarından başlayarak başkanlar, müdürler, şefler yine değiştirilecek. Yayın hizmeti veren asli kadrolar da bu yeniden yapılandırmalarından etkileniyor. Kurumda karmaşa yaşanırken, çalışma barışı bozuluyor” ifadelerine yer verildi.

‘ATAMA ANAYASAYA AYKIRI’

Yapıla atamamın Anayasa’ya aykırı olduğunun altı çizilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “TRT Kanunu’nun Yayın Esasları bölümünün 5.maddesi, ‘Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; kamu yararını korumak ve kollamak, tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak’ üzerinedir. Atanan kişilerin taraf tutmaları olasılığının yüksek olması kamuoyu için endişe kaynağı olmalıdır. Anayasa Mahkemesi’nin 30 Mart 2011 tarihinde TRT yasasına ilişkin aldığı kararla, kurumun özerklik ve tarafsızlığına temel oluşturan, Anayasa’nın 133. maddesinin bir hükmü kalmadı. İşte o günlerde bu sürece defalarca karşı çıkan sendikamız, bugün olacakları da öngörmüştü.

‘TRT'DEN VAZGEÇMİYORUZ’

AYM’den ‘Evrensel okumasan da olur, yüzlerce gazete var’ kararı AYM’den ‘Evrensel okumasan da olur, yüzlerce gazete var’ kararı

Biz tüm bu işe alımlarda liyakatın önemine işaret ediyor; 20-30 yıldır bu kuruma hizmet veren ve kurum kültürüyle yoğrulan emekçilerin, genel müdürlük dahil, hak ettikleri yerlere gelmesini istiyoruz. Meslekten yetişmiş uzman yayıncılar varken, kurum dışından yapılan siyaseten atamaları kabul edemiyoruz. Haber-Sen olarak ‘özerk, katılımcı, demokratik TRT’ için mücadelemizi sürdüreceğiz. Halk için yayın yapan, halk tarafından finanse edilen ve halk tarafından denetlenen TRT'den vazgeçmiyoruz. Bu, yalnızca kurum içi bir konu değil TRT’den kamu hizmeti yayıncılığı almaya hakkı olan Türkiye kamuoyunun sorunudur. Halk tarafından finanse edilen TRT, halk için yayın yapmalıdır.”