Faturalarını ödeyemeyenler, yeterince beslenemeyenler, geçinemediği için psikolojisi bozulanlar... Türkiye'nin ekonomik kriz ortamında sayıları gün geçtikçe artanların arasına her gün yenileri katılıyor. Yöneylem'in son araştırması krizin tablosunu ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yarısı bu tablonun sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yüzde 15'i de bakanları ve bürokrasiyi gösterdi.

Beyoğlu esnafı: 19 yıldır AKP'ye oy atmış bir vatandaşım, bu seçimde atmayacağım Beyoğlu esnafı: 19 yıldır AKP'ye oy atmış bir vatandaşım, bu seçimde atmayacağım

Yöneylem'in 27 ilde 2400 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasında ise her iki yurttaştan biri temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti. Çalışmaya katılan her 10 kişiden 6'sı ise faturalarını ödeyemediklerini belirtti.

<p>Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon sorunu ve satın alma gücünün her geçen gün düşmesi yurttaşı sefalete sürüklüyor.</p><p>Yöneylem'in 27 ilde 2400 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasında ise her iki yurttaştan biri temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti. Çalışmaya katılan her 10 kişiden 6'sı ise faturalarını ödeyemediklerini belirtti.</p><p>Yöneylem'in 27 ilde 2400 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasında yurttaşın ekonomik kriz ortamındaki kaygıları ölçümlendi. </p>

Yöneylem'in 27 ilde 2400 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasında yurttaşın ekonomik kriz ortamındaki kaygıları ölçümlendi. 

Faturalarımı ödemekte sıkıntı çekiyorum sorusuna katılıyorum diyen yurttaşların oranı yüzde 60.5 olurken hiç katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 34.4 oldu.

<h3>YURTTAŞ SAĞLIKLI BESLENEMİYOR</h3><p><strong>Faturalarımı ödemekte sıkıntı çekiyorum</strong> sorusuna katılıyorum diyen yurttaşların oranı yüzde 60.5 olurken hiç katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 34.4 oldu.</p><p><strong>Beslenme ve gıda ürünleri almakta güçlük çekiyorum</strong> diyen yurtaşların oranı yüzde 69.3 olurken karşılayabildiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 26.5 oldu.</p>

Beslenme ve gıda ürünleri almakta güçlük çekiyorum diyen yurtaşların oranı yüzde 69.3 olurken karşılayabildiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 26.5 oldu.

Çalışmaya katılan katılımcıların yüzde 64.8 ekonomik kriz ortamında borçlarının arttığını belirtirken borçlarının artmadığını söyleyenlerin orani ise yalnızca yüzde 31.9 oldu.

<h3>BORÇ ARTTI, GELİR DÜŞTÜ</h3><p>Çalışmaya katılan katılımcıların yüzde 64.8 <strong>ekonomik kriz ortamında borçlarının arttığını</strong> belirtirken borçlarının artmadığını söyleyenlerin orani ise yalnızca yüzde 31.9 oldu.</p>

Her 10 yurttaştan 7'si ise borçlarının arttığını söyledi. Ankete katılan her 2 yurttaştan biri ise temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

<p>Her 10 yurttaştan 7'si ise borçlarının arttığını söyledi. Ankete katılan her 2 yurttaştan biri ise temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.</p>

Çalışmaya katılan katılımcıların yüzde 65'i ekonomik kriz ortamında psikolojisinin bozulduğunu ve kaygı yaşadığını belirtirken yalnızca 30'u katılmadığını belirtti.

<h3>KRİZ PSİKOLOJİYİ BOZDU</h3><p>Çalışmaya katılan katılımcıların yüzde 65'i ekonomik kriz ortamında psikolojisinin bozulduğunu ve kaygı yaşadığını belirtirken yalnızca 30'u katılmadığını belirtti.</p>

Yöneylem tarafından yurttaşlara , "Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu düşündüğünüzde, bu durumun sorumluları hangisidir" şeklinde sorulan soruya yurttaşların yüzde 50.5'i "Erdoğan", yüzde 15.15'i "ekonomi bakanları ve bürokrasi", yüzde 24.6'sı ise "dış güçler" yanıtını verdi. 

<h3>SORUMLUYU İŞARET ETTİLER</h3><p>Yöneylem tarafından yurttaşlara , "<strong>Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu düşündüğünüzde, bu durumun sorumluları hangisidir</strong>" şeklinde sorulan soruya yurttaşların yüzde 50.5'i "<strong>Erdoğan</strong>", yüzde 15.15'i "<strong>ekonomi bakanları ve bürokrasi</strong>", yüzde 24.6'sı ise "<strong>dış güçler</strong>" yanıtını verdi. </p>