Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV (Zeytinli TM-Sasa TM ) Brş.N.- Zafer TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında söz konusu projelerin güzergahlarına isabet eden bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararı alındı.

Dikili İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Amasya'nın Kızılkışlacık Mahallelesi sınırlarındaki Duru Regülatörü ve HES elektrik üretim tesisi ve Osmaniye ve Gaziantep'te kurulacak "Sarıtepe Rüzgar Enerji Santrali (RES)" için gerekli bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.(AA)