Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin birçok başlıkta değişiklik ön görüyor.

Askeri Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kadro ve kuruluşunda kamu görevlisi iken bu sıfatı sona erenlere, Bakanlığın görev ve sorumluluklarına ilişkin konularda, MSB’den izin alınmaksızın, rütbeleri dışında, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak, beyanat vermeleri, yazı yazmaları veya açıklamada bulunmaları halinde, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yasa teklifini basına AKP Grup Başkanı Abdullah Güler duyurdu.