Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği'nin (TDB) bulunduğu emek örgütleri, Barbaros Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi.

Gözden kaçırmayın

Kadın Ustalar Emekçileri'nden Ankara ve İzmir'de eş zamanlı basın açıklaması Kadın Ustalar Emekçileri'nden Ankara ve İzmir'de eş zamanlı basın açıklaması

Basın açıklamasında bu yılki İstanbul 1 Mayıs mitinginin Maltepe Meydanı’nda düzenleneceği açıklandı. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ülkenin içinden geçtiği ağır ekonomik kriz ve baskı koşullarına değindikleri konuşmalarında 1 Mayıs’ta tüm Türkiye’de alanlarda buluşma çağrısı yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de işçi ve emekçilerle yüksek katılımlı kutlamalar gerçekleştireceklerini söyledi. Maaş zamlarının tekrar belirlenmesi gerektiğini savunan Çerkezoğlu, "Asgari ücretin derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tekrar toplanarak güncellenmesini, bütün ücretlerde gerekli iyileştirmelerin yapılmasını, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çekilmesini, genç, kadın ve genel işsizliği önleyecek, kalıcı istihdam yaratacak üretime dayalı bir ekonomik politikayı istiyoruz" dedi.