Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "eğitim harcamaları istatistikleri"ni açıkladı. Verilere göre, eğitim harcamaları 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 69,3 artarak 587 milyar 438 milyon lira oldu. Harcamaların en fazla arttığı eğitim düzeyleri yüzde 113,8 ile okul öncesi ve yüzde 74,1 ile yükseköğretim oldu.

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payıysa 2021 yılında yüzde 4,8 iken, 2022 yılında yüzde 3,9 oldu. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı da 2021 yılında yüzde 3,5 iken, 2022 yılında yüzde 3,1'e geriledi.

Eğitim harcamalarının yüzde 79,1'i devlet tarafından finanse edildi. Hanehalklarının yaptığı harcamaların payıysa yüzde 10 oldu.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2021 yılında 15 bin 622 lirayken, 2022 yılında 25 bin 143 lira olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2022 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 50 bin 236 lira ile yükseköğretim oldu.