dokuz8HABER olarak, Veri gazeteciliği alanında başlattığımız proje kapsamında öncelikli olarak gazetecileri hedefleyen ilk eğitim programı 2-4 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. İkinci eğitim programı da 10-11-12 Mayıs tarihlerinde yine İstanbul'da hayata geçirilecek. Katılım başvurusu için formu doldurabilirsiniz.

Hedef grup: İşsiz bırakılmış gazeteciler, yurttaş habercileri ve STK'lar

Hollanda Hükümeti tarafından sağlanan Matra Programı kapsamında hayata geçirmeye başladığımız “Türkiye’de Veri Haberciliğinin Geliştirilmesi Projesi”nin amacı Türkiye’nin bu alanda sahip olduğu büyük potansiyele rağmen son dört yılın gelişmeleri nedeniyle yeterince gelişemeyen Veri gazeteciliğini güçlendirmektir. Proje çerçevesinde işsiz bıraktırılmış gazetecilerin, yurttaş habercilerinin ve STK'lardan temsilcilerin veri haberciliği alanında alacakları eğitim desteğiyle bu alanda somut içerik üretebilir hale gelmeleri sağlanacaktır. İşsiz bırakılan veya kurumsal bir mecrada çalışması mümkün olmadığı için serbest gazetecilik yapan gazeteciler öncelikli hedef grup durumundadır.

Veri Gazeteciliği Eğitimi içeriğinde neler var?

Alanında uzman gazeteciler ve akademisyenler tarafından verilecek olan eğitimlerde; veri kaynakları, veri bulma yöntemleri, arama motoru örnekleri, excell kullanımı yoluyla veri toplama, temizleme ve analizi anlatılacaktır. Ayrıca verinin görselleştirilmesi doğrultusunda çeşitli programlar tanıtılacak, infografiklerle, veri haritalarıyla donatılmış veri haberciliği örnekleri üzerinden deneyim paylaşımı yapılacaktır. Deneyim paylaşımı kapsamında veri gazeteciliği alanında dünyanın en ileri örnekleri arasında sayılan Guardian Data Journalism ekibi adına da sunum yapılacaktır. 

Eğitim katılımcıları telifli veri haber üretecek

Bu eğitim programına kabul edilen katılımcıların Veri Gazeteciliği alanında telifli haber üretmeleri sağlanacaktır. Proje çerçevesinde üretilecek olan 120 telifli veri haberinin öncelikle kadın ve çocuk, basın-ifade ve internet özgürlüğü, emek ve sosyal politika ile insan hakları ve hak ihlalleri alanında olması hedeflenmektedir. Üretilecek olan 120 veri haberinin yarısı, yani 60’ı ingilizceye de çevirilerek uluslararası medya kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

[mks_button size="large" title="Başvurmak için tıklayınız" style="squared" url="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfijxT9k6XDGx5umS4hWnvMk_ndYPdA7QoUZ5_VtcCFTBX9_g/viewform" target="_blank" bg_color="#000000" txt_color="#FFFFFF" icon="" icon_type="" nofollow="0"]

İlk eğitim programı katılımcılarının ürettiği bazı telifli haber örnekleri