dokuz8HABER tarafından hazırlanan "8 Mart'tan Yerel Seçimlere Yerel Gündem ve Kadınlar" başlıklı yayın serisinin yeni bölümü bugün (6 Mart) yayımlandı.

Gazeteci Nagihan Alan Yiğit’in sunduğu programa; Klinik Psikolog Dr. Serap Altekin ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim konuk oldu.
Teknik aksaklıklar nedeni ile Eşitlik İçin Kadın Platformu'ndan (EŞİK) Özgül Kaptan yayına katılamadı.

8 Mart Özel Yayını olan programda, kadınların talepleri, İstanbul Sözleşmesi ile şiddetin değişen boyutu ve yerellerde kadın adayların görünürlüğü ele alındı.

ŞİDDET SARMALINDA KADINLAR VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Artan kadın cinayetlerine dikkat çekilen programda Ataselim, “Şiddet sarmalı dediğimiz meselede kadınların şiddet sarmalından çıkmaya karar vermiş olduğunu görüyoruz. Bunun siyasi iktidarın politikalarıyla şekillenen bir süreç olduğunu görüyoruz.

Mücadelemizle değişim ve dönüşümü yaratmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

“UZAKLAŞTIRMA KARARLARI İŞLEVSİZLEŞTİRİLDİ”

İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekildiğinden beri zaten uygulanması için mücadele verildiğini ifade eden Ataselim, "Bu yöndeki mücadelede siyasi sakatlanmaya yol açtı. 

6284, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulama yasasıydı. 6284'ün etkilenmemesi gerekirken uygulamada büyük engellerle karşılaştık" dedi.

Süreçte yaşananları örneklendiren Ataselim, "Büyük oranda kadınların karakollara gittiğini ve orada hak ihlallerine uğradığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

6284 sayılı yasanın içeriğine de değinen Ataselim, "Artık uzaklaştırma kararları işlevsiz kılınmaya başlandı. Bunun politik irade eksikliğinin uygulamaya yansıması olduğunu düşünüyoruz" dedi.

PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK VE POLİTİK OLARAK ŞİDDETİN ARKA PLANI

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine değinen Altekin, “Şiddet bir halk sağlığı sorunu, şiddet çok temel bir hak ve özgürlük ihlali, çok temel bir yaşam tehditi ve sınır ihlali. 

Kadına yönelik erkek şiddetinde toplumsal olarak inşa edilmiş hegemonik erkeklikten bahsetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ŞİDDET

Altekin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hayatın her alanına yayıldığını örneklerle açıkladı.

Altekin, "Sokakta, günlük hayatta, medyada ve  sosyal medyadaki temsillerde, reklamlarda, masallarda, hikayelerde, renklerde; bütün bu toplumsal cinsiyet eşitsizlikli kalıp yargılarını göre göre, duya duya bunlar söylem ve düşünceleri oluşturuyor.

Söylemler eylemleri ve politik uygulamaları beraberinde getiriyor"  şeklinde konuştu.

“TOPLUMU YENİDEN DİZAYN ETME AMAÇLARI VAR”

Yaşanan istismar ve kadın cinayeti olaylarında sorumluların gizlendiğini belirten Ataselim, "Kim ki 'Bu konu siyaset üstüdür' diye bir meseleyi ele alıyor ve bir konuşma yapıyorsa oraya bir dikkat edelim.

Demek ki yerine getirmediği sorumluluklar var ve bazı şeyleri gizlemeye çalışıyorlar ki siyaset üstü diye ifade ediyorlar" dedi.

Ataselim, "Kadına yönelik şiddetin normalleştirilmesi meselesini meşrulaştırmak üzere fıtrata dayandırarak aslında bir dini yaklaşımın yorumuna dayandırarak 
toplumu yeniden dizayn etme amaçlarının olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
 

8 Mart Özel Yayını

"KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURMAK İSTEYENLERİ DURDURMAYA KALKTILAR"

KCDP'na açılan kapatma davasına ilişkin ise Ataselim, "Bütün kadınlara ve bütün demokratik mücadele alanlarına göz dağı vermek üzere kadın cinayetlerini durdurmak isteyenleri durdurmaya kalktılar. Dört duruşmanın sonunda biz kazandık. Bunu durdurabilmek de önemli” diye konuştu.

YEREL SEÇİMLERE GİDERKEN SIĞINMA EVLERİ: KAPASİTE, SAYI VE GÜVENLİK SORUNLARI

Belediyelerin iddia ettikleri sığınma verileri sayıların ilişkin konuşan Altekin, "Bu sayılar geçerli olsaydı bile yeterli olmazdı. Pratikte var gibi görülen bazı sığınaklar atıl durumda" açıklamasında bulundu.
Yerel seçimlere giderken adayların sığınma evleri konusunda geçmişe göre daha az vaatte bulunduğunu dile getiren Ataselim, görevlilerin sığınak konumu hakkında erkeklere bilgi aktardığının altını çizdi.

Bazı adayların 'pembe otobüs' aracılığı ile kadınların güvenliğini sağlayacağını iddia etmesine dair Altekin, "Esas çözüm, geceleri hayatın her alanını, iş yerlerini, evleri, kadınlar için çocuklar için güvenli hale getirmek" dedi.

Yerel seçimlere giderken adayların projelerinin ele alındığı programda eşitlikçi projelerden örnekler verildi.

ARAŞTIRMA: TÜRKİYE'DEKİ FAİLLERİN PSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİ

Kadın Cinayetleri: Türkiye'deki Faillerin Psikososyal Özellikleri” adlı makalenin ele alındığı programda araştırmanın kapsamı da ele alındı.

Araştırmaya ilişkin konuşan Altekin, araştırmada bazı tehlikeli söylemlerin olduğunu belirtti.

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ"

Son olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe değinilen programda Ataselim, bu yıl kadınların özgürlük talebinin öne çıktığını aktardı. 

Tüm kadınlara seslenen Ataselim, "Korkma, biz varız, mücadeleye devam ediyoruz. Sizler de asla yalnız yürümeyeceksiniz" dedi.