dokuz8HABER’in ‘Türkiye’de Veri Haberciliği Geliştirme Projesi’ İstanbul’da düzenlenen danışma kurulu toplantısıyla başladı.

dokuz8HABER, dört yılı geride bırakan çalışmalarında yeni bir aşama olarak “Türkiye’de Veri Haberciliğini Geliştirme Projesi”ni başlattı.

TÜRKİYE'DE VERİ GAZETECİLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Türkiye’de veri haberciliğinin yaygınlaştırılması için hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenecek olan üç eğitim programıyla işsiz gazetecilere ve yurttaş habercilere, veri haberciliği eğitimleri verilecek. Eğitime katılacak olan işsiz gazetecilerin ve yurttaş habercilerin elde edecekleri becerilerle bir yıl içinde 120 telifli veri haberi üretmesi hedefleniyor. Toplumsal cinsiyet ve çocuk, emek ve sosyal politika, basın ve ifade hürriyeti ile hak ihlalleri-insan hakları alanı olmak üzere dört kategoride hazırlanacak olan 120 veri haberinin yarısı İngilizceye de çevirilerek uluslararası basına servis edilecek.

DANIŞMA KURULU İLK TOPLANTISINI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

İlk etapta proje ekibini oluşturarak yola çıkan Dokuz8HABER Ajansı, proje kapsamında içerik üretilecek alanlarda faaliyette bulunan kurumların temsilcileriyle, aktivistlerden ve konu başlıklarıyla ilgili gazetecilerden oluşan çekirdek bir danışma kurulu oluşturdu. Danışma kurulunun en önemli misyonu içerik üretilecek alanlardaki sivil toplum kuruluşları, sendikalar, hareketler, aktivistler ve habercilerle dokuz8HABER merkezi arasında veri üretimi ve paylaşımından başlayarak, bir köprü oluşturmak olarak belirlendi. İlk toplantısını 20 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştiren danışma kurulu üyelerine projenin amacı, kapsamı, detayları ve hedefleri anlatıldı.

DANIŞMA KURULU KATILIMCILARI KENDİ ALANLARINDA DURUMU VE ÖNE ÇIKAN İHTİYAÇLARI ANLATTI

dokuz8HABER’in son dört yılda yürüttüğü çalışmaların ve yakın tarihte hayata geçirilecek olan yeni çalışmaların anlatılmasıyla başlayan toplantıda projenin çıkış noktası anlatıldı, ve Türkiye’de var olan veri haberciliğinin durumu ve veri algısı üzerine bir tartışma yürütüldü. Bu tartışma kapsamında, veri haberciliği, veri bulma, bulunan verileri saklama ve paylaşma/yayınlama konuları çeşitli yönleriyle ele alındı.

EŞİT HAKLAR'DAN DİB'E, İHD'DEN ÇGD'YE VE SPoD'A KİM NE YAPIYOR?

Danışma kurulunun ilk toplantısına katılan Eşit Haklar için İzleme Derneği (EŞHİD) temsilcisi Nejat Taştan, Demokrasi için Birlik (DiB) sözcüsü İrem Afşin, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Gülseren Yoleri, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) Yönetim Kurulu üyesi Müge Akbasan, Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şube Başkanı (ÇGD) Çınar Livane Özer ile gazeteciler Elif Ilgaz ve Filiz Gazi öncelikle çalışma alanlarında veri üretimi, toplanması ve haberleştirilmesi ile ilgili somut durumlarını, sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getirdi.

"PROJE İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUMLAR İÇİN BİR FIRSAT"

Hak ve özgürlük eşitliği misyonundan yola çıkarak, bireylerin bu hak ve özgürlüklere ulaşması gerektiğini savunan ve bu uğurda çeşitli izleme ve raporlama çalışmaları yürüten bir platform olan EŞHİD’in temsilcisi Nejat Taştan, önceki yıllarda gerçekleştirilen seçimlerdeki usulsüzlükler ve hak ihlallerine dair izleme ve raporlama çalışmalarını anlattı.  İrem Afşin, hiyerarşik yapısı olmayan ve meclisler yapısıyla çalışan bir mecra olan DiB’e ve onların faaliyetlerine dair bilgileri paylaşırken, İHD temsilcisi Gülseren Yoleri, İHD’nin yoğun bir şekilde hak ihlalleri üzerine verileri toplayarak yaptığı raporlamalardan örnekler verdi. Yoleri, Veri Haberciliği Projesinin İHD’nin de veri üretimi ve bu verilerin görselleştirilmesi, haberleştirilmesi ve yaygınlaşması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

ÇGD’NİN MEDYA İZLEME RAPORLARI DENEYİMİ

Danışma kurulunda söz alan kurum temsilcilerinden bir diğeri SPoD’dan Müge Akbasan’dı. Akbasan, toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik alanlarında yapılan çalışmalardan bahsetti ve SPoD’un ağırlıklı olarak psiko-sosyal projeler kapsamında verilen destekleri yönlendirmek amacıyla veriye ihtiyaç duyduklarından bahsetti. Toplantıda söz alan gazeteci Filiz Gazi, yaptığı haberler kapsamında tıp fakülteleriyle ilgili çalışmalarından detaylar anlatırken, gazeteci Elif Ilgaz da Ahmet Şık ve Cumhuriyet Gazetesi Davası sürecinde ortaya çıkan “Dışarıdaki Gazeteciler” inisiyatifinin geçiciliği ve özgünlüğü nedeniyle veri üretimi yapmadığını bu alanda veri üretimi yapması gereken kurumların basın ve meslek örgütleri olduğunu ifade etti. Bu noktada söz alan Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şube Başkanı Çınar Özer de ÇGD olarak düzenli bir şekilde hazırlayıp yayımladıkları üçer aylık basın “Medya İzleme Raporu“ deneyimini aktardı.

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI KARARLARI VE İLK EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLIĞI

Danışma kurulu toplantısında ilk etapta danışma kurulunda da temsil edilen sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve sosyal hareketlere; yaptıkları çalışmalarda ortaya çıkan verilerin değerlendirilmesi, toplanması, görselleştirilmesi ve raporlanması konularında belirli bir kapasiteye erişmeleri için destek olunmasının önemi vurgulandı. İlki Mart ayının ilk haftası düzenlenecek olan eğitim programına danışma kurulu üyesi kurumlardan da katılımcı sağlanması için çaba sarfedilecek ve tek tek kurumlarla dokuz8HABER merkezi arasında veri paylaşımı alanında somut işbirliği yapmak üzere planlama toplantıları hayata geçirilecek.

MATRA PROJESİ HAKKINDA

dokuz8HABER Veri Haberciliği Projesi, Hollanda hükümeti tarafından sağlanan ve Avrupa Birliği'ne aday, potansiyel aday ve komşuluk politikası dahilindeki ülkelerde olumlu sosyal değişimleri destekleyen Matra Programı kapsamında desteklenmektedir.