Eğitim programının açılış konuşmasını dokuz8HABER kurucularından gazeteci Gökhan Biçici yaptı. dokuz8HABER'in kuruluş ve gelişim seyri hakkında kısa bir sunum yapan Biçici, dokuz8HABER'in alternatif medyanın yeni dinamiği olan yurttaş haberciliğinin temsil ettiği dinamizmle gazeteciliğin birikiminin buluşmasının ürünü ve bu buluşmayı kurumsal dayanaklara kavuşturma çabasının ifadesi olduğunu vurguladı.

dokuz8HABER ''Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği 2.0/16" Marmara Bölge Eğitim Programının ilk oturumu Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Gazeteci Güventürk Görgülü'nün "Haber Nedir" sunumuyla başladı. Görgülü ilk olarak "haber" kavramını ve unsurlarını anlatırken, bu bölümde "objektiflik" kavramının gazetecilikten yurttaş haberciliğine farklılaşması üzerinde de duruldu. Atölye bölümündeyse dört ayrı çalışma grubu oluşturularak katılımcıların haber üretmesi sağlandı.

Haberlerin dilindeki yaygın hatalar ve etik ihlaller

Eğitim Programının ikinci oturumu Klinik Psikolog Dr. Serap Altekin’in "Travma Haberciliği: Şiddet , Cinsel İstismar ve İntihar Haberlerinin Dilindeki Yaygın Hatalar ve Etik İhlaller" sunumuydu. Medyada ayrımcılık ve nefret dili, ötekileştirme (siz-biz) kavramları üzerinden haber yazımında dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Dr.Altekin, şiddet haberlerindeki en yaygın ihlallere somut örnekler vererek katılımcılarla tartışma yürüttü.

dokuz8HABER Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Eğitim Programı'nın ikinci günü "Yurttaş habercileri, gazeteciler ve aktivistler için temel ilk yardım" atölyesiyle başladı.

Gazeteciler ve yurttaş habercileri için ilk yardım eğitimi ilk defa uygulandı

Acil Tıp Uzmanı Dr.Aytekin Sağlam tarafından verilen eğitimle başlayan eğitimin başında katılımcılara açıklama yapan Gökhan Biçici, "Türkiye'nin her yönüyle ve bölgesiyle bir afet bölgesi haline geldiğini" hatırlatarak, "Artık acil olan ihtiyacı dikkate alarak alternatif medya mecraları açısından bir ilk olarak bu eğitimi dokuz8Eğitim programına entegre ediyoruz." dedi. Biçici, dokuz8HABER ve TAREM'in bu çerçevede Toplumsal Afet Derneği ve İstanbul Tabip Odası'yla işbirliği adımları atmaya başladığını da ifade ederek bu işbirliğinin kalıcı sonuçlar yaratmasını hedeflediklerini açıkladı. "Yurttaş habercileri, gazeteciler ve aktivistler için temel ilk yardım" eğitim programında Acil Tıp Uzmanı Dr.Aytekin Sağlam temel bilgileri içeren bir sunum yaptıktan sonra atölye çalışması düzenlendi. Atölyede katılımcılar elektronik mankenlerle ilk yardım uygulaması yaptı.

Türkiye hiç olmadığı kadar travma sahası anlamına geldi bu yüzden "Öz Bakım" çok önemli

İlk yardım atölyesinden sonra Klinik Psikolog Dr.Serap Altekin'in "Gazetecilerde ve Yurttaş Habercilerinde Tükenmişlik, İkincil Travmatizasyon ve Öz Bakım" sunumu yaptı. Sunumuna Travma'nın tanımıyla başlayan Altekin, Türkiye'nin özellikle son bir buçuk yılda hiç olmadığı kadar travmalar ülkesi haline geldiğini hatırlatarak, "Bu nedenle görevleri veya çalışmaları nedeniyle travma sahalarında bulunan, travma etkenlerine düzenli olarak maruz kalan gazeteciler, yurttaş habercileri ve aktivistlerin 'Öz bakım'larının çok önemli olduğunu" vurguladı.

Gazeteciler ve yurttaş habercileri için sosyal medya araçları

dokuz8HABER "Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği 2.0/16 Bölge Eğitimleri" İstanbul Programı ikinci günü son oturumunda "Yurttaş habercileri, gazeteciler ve aktivistler için sosyal medya araçları" sunumu gerçekleştirildi. dokuz8HABER merkezi adına gazeteci ve sosyal medya uzmanı Alp Türkalp'in verdiği eğitimde dokuz8HABER merkezi ve haber ağının iş akışı dikkate alınarak habercilik faaliyetlerinde kullanılması önerilen uygulamalar tanıtıldı.

Eğitimin 3'üncü gün programı KaosGL editörü Yıldız Tar'ın "Homofobi ve Transfobi Karşıtı Habercilik: Gökkuşağının hikayesini anlatmak" başlıklı haber atölyesiyle başladı. Atölyede farklı rollere giren Tar, bir trans kadına yönelik şiddet vakası üzerinden bu haberi takip eden muhabirler rolündeki katılımcılara trans kadın, polis, sağlıkçı, avukat kimlikleri üzerinden yanıtlar verdi ve tartışma yürüttü.

Türkiye'de Gazeteci olmak" ve "Ben Gazeteciyim" inisiyatifi

dokuz8HABER İstanbul Bölge Eğitimi'ne katılan gazeteci Mehveş Evin "Türkiye'de Hala Gazeteci Olmak Mümkün mü, Gerekli mi?" başlığı altında sunum yaptı. Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik saldırıları ve baskıları da ele alan Evin, "Basın özgürlüğü'nün sadece gazetecileri ilgilendiren bir sorun ve talep olmadığını "Basın özgürlüğü sadece gazetecinin görevini engelsiz yapabilmesi ile ilgili değildir, basın özgürlüğü aslında halkın haber alma hakkı ile ilgilidir" cümlesiyle vurguladı. "Haber Nöbeti" ve "Ben Gazeteciyim" inisiyatiflerini anlatan Evin, katılımcılarla yurttaş haberciliğinin gazetecilikle ilişkisini de tartıştı.

Sevda Alankuş: Birey odaklı değil öteki odaklı bir etiği temel alınmalı

dokuz8Eğitim programına katılan Prof.Dr. Sevda Alankuş katılımcılara "Barış Gazeteciliği" sunumu yaptı. Sunumunda Barış Gazeteciliği'nin çıkış koşullarını ve bugünkü Türkiye'de önemini vurgulayan Alankuş, "Birey odaklı değil öteki odaklı bir etiği temel alan, ancak bugün ötekinin de kadın olduğunu unutmadan gazetecilik yapmak gerekiyor." dedi ve  "Kadın odaklı etik" vurgusunu da "Egemen olanın kadını ötekileştirmesinin yanı sıra ve tüm diğer ötekileri de kadınlaştırarak hedefe koyması" olgusuyla gerekçelendirdi.

Yurttaş haberciliği nedir, ne değildir tartışması

dokuz8Eğitim Programı'nın üçüncü günü Prof.Dr.Barış Çoban ve Doç.Dr.Bora Ataman'ın "Yurttaş habercisi nedir, ne değildir?" başlığı altındaki yaptıkları sunum ve sonrasında yapılan tartışmalarla sona erdi. Alternatif Medya alanının bir parçası olarak "Yurttaş haberciliği"nin tarihsel gelişimini irdeleyen Ataman ve Çoban, "Yurttaş" kavramının tarihsel şekillenişi üzerinde durdu ve yurttaş haberciliğinin gelişimiyle toplumsal yaşamda "birey"in değişen ve yeniden şekillenen konumu arasındaki ilişkiyi irdeledi. Teknolojinin bireyin yeniden şekillenme sürecinde oynadığı rol de haneye giren TV sayısındaki artış ve sonuçları üzerinden tartışıldı. Bora Ataman ve Barış Çoban sunumlarının ikinci bölümünde "Yurttaş habercileri için Safety'nin temel kavramlarını" açıkladılar.

Yurttaş habercileri için temel fotoğraf ve video haberciliği eğitimi

dokuz8Eğitim Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Marmara-İstanbul Bölge Eğitim Programının dördüncü ve son günü fotoğrafçı ve yönetmen Soydaner Gündoğdu'nun verdiği "Yurttaş habercileri, gazeteciler ve aktivistler için temel fotoğrafçılık ve kamera kullanımı" eğitimiyle başladı. Eğitime temel fotoğraf bilgisiyle başlayan Gündoğdu, haber fotoğrafçılığı ve haberde kamera kullanımı eksenli bir sunum yaptı. Eğitimin ikinci bölümünde katılımcılarla  saha tatbikatı yapıldı.

Eğitim katılımcısı yurttaş habercileri bu bölümde; basın açıklaması veya basın toplantısı takibi, farklı biçimlerde röportajlar, eylem takibi, polis müdahalesi anında çekim yapmanın özgünlüklerini uygulamalı olarak denediler. dokuz8Eğitim Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği 2.0/16 Eğitim Programı Marmara-İstanbul Bölge Eğitimi'nin son oturumu Teknolojist Ahmet Sabancı'nın "Dijital Güvenlik: İnternette bilgi-veri ve haberleşme güvenliği" eğitimiyle başladı. "Dijital güvenlik" kavramının anlamını ve sınırlarını anlatarak sunumuna başlayan Sabancı; yurttaş habercileri, gazeteciler ve aktivistlerin dijital güvenlik ve bilgi-haberleşme güvenliği için kullanmaları önem taşıyan uygulamaları tanıttı.

dokuz8Eğitim Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği 2.0/16 Eğitim Programı Marmara-İstanbul Bölge Eğitimi'nin son oturumunda Teknolojist Ahmet Sabancı'nın "Dijital Güvenlik: İnternette bilgi-veri ve haberleşme güvenliği" sunumunun ardından "Dijital güvenlik atölyesi" düzenlendi. Eğitim katılımcısı yurttaş habercileri ve aktivistler çeşitli dijital güvenlik uygulamalarını telefonlarına ve bilgisayarlarına indirerek kullanmaya başladı.

Eğitim katılımcıları dokuz8HABER Ağı'na katılma kararı aldı

Eğitimin ardından değerlendirme toplantısı yapılarak katılımcıların eğitim programına ve dokuz8HABER'e yönelik değerlendirmeleri ele alındı. Eğitim programının uygulama odaklı ve kapsayıcı bir bileşimle hayata geçirilmesi katılımcılar tarafından genel olarak olumlu bulunurken eğitime katılan aktivistlerin tümü dokuz8HABER ağına katılmak istediklerini ifade ettiler.

dokuz8HABER Bölge Eğitimleri 18-22 Ekim tarihleri arasında Ankara Bölge Eğitimiyle devam edecek

dokuz8HABER Ajansı Bölge Eğitimleri-2016 Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı’nın (DİHAA) finansal desteğiyle hayata geçiriliyor. 2016 yılında Mayıs ayında İzmir-Ege Bölge, Haziran ayında Ordu-Karadeniz Bölge Eğitimlerini hayata geçiren dokuz8HABER, 20-23 Eylül tarihleri arasında hayata geçirdiği İstanbul Bölge Eğitimi sonrası 18-22 Ekim tarihleri arasında Ankara Bölge Eğitimini hayata geçirecek. Ankara'yı Kasım ayında Mersin-Akdeniz Bölge Eğitimi, Aralık ayındaysa Diyarbakır Bölge Eğitimi takip edecek. İlk etapta Ankara Bölge Eğitimi olmak üzere eğitim programlarına başvurmak için linkteki formu doldurabilirsiniz. dokuz8HABER