Haber: Fatoş Erdoğan 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 1 Mayıs 1977’deki İşçi Bayramı kutlamaları sırasında Taksim'de katledilenleri anmak için Kazancı Yokuşu'nda bir araya geldi.

DİSK, TMMOB, KESK, TTB ve TDB çağrısıyla Kazancı Yokuşu'nda yapılan anmaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TDB Başkanı Tarık İşmen, DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti MYK Üyesi Musa Piroğlu, DİSK Yönetim Kurulu, DİSK'e bağlı Sendika yöneticileri ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1 Mayıs'ta alanlarda olmak bir kişinin ağzından çıkan sözün kanun sayıldığı, demokrasinin tüm kırıntıların ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bu düzeni ortadan kaldırma iradesi, değiştirme iradesi demektir. O nedenle bütün Türkiye'de bir Mayıs'ta alanlarda, meydanlarda olacağız. bir Mayısımızı Taksim Meydanı'nda kutlamak için bu irademizi ortaya koyuyoruz. Ve değerli arkadaşlar, 1 Mayıs sabahı hepimiz kalkacağız ve yola düşeceğiz. Bir elimizde evet karanfillerimiz, bir elimizde de Anayasa Mahkemesi kararını, bu kararı alacağız ve yola düşeceğiz. Bütün halkımıza bu anayasa mahkemesi kararını mahkeme kararlarının da verdiği haklılığı anlatacağız."

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz:

"Herkes biliyor ki 1 Mayıs 1977 katliamının sorumluları emperyalizm ve onun yerli işbirlikçileridir.  CIA'dir. Amaçları Türkiye'de yükselen, solun önünü kesmektir. İşçi sınıfı hareketinin önünü kesmektir. Devrimci hareketin önünü keşfettir. 1 Mayıs 77 katliamının sorumluları sonraki yıllarda yaşanan katliamların da failleridir. Sivas'ın failleridir. Maraş'ın failleridir. Çorum'un failleridir. Suruç'un failleridir. 10 Ekim'in failleridir. Bizler bu katliamlarda yitirdiğimiz arkadaşlarımızı nasıl ki  sahip çıkacaksak bu katliamların katillerini de asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz, elbet bir gün hesabını soracağız. Katiller halka hesap verecek."

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı:

"Geçen yıl ağır bir tabloyla yüzleştiğinizde bir mendil niye kanar? Diş değil tırnak değil, bir mendil niye kanar diye sormuştuk. Ama bu topraklarda mendillerimiz hep kanlıdır bizim. 41 yoldaşımızı 47 yıl önce yitirdiğimizde kanayan mendilimiz zaten kan revan içindeydi. Ne yazık ki neoliberal, patriyarkal kapitalizmin yollarını döşemek için kullandıkları taşlarda bizlerin katli vacipti. Biz yıllardır Bir daha katliamlar olmasın. Bir daha hiçbir yoldaşımızı yitirmeyelim diye mücadele verenleriz. Türk Tabipleri Birliği ve tüm hekimler adına bir en başından beri yaşamdan yana, yaşatmak için haykıranlar olarak, 1 Mayıs'ta da birlik için, mücadele için, dayanışma içinde bir arada olmayı sürdürüyoruz."