AKP iktidarının politikaları nedeniykle asgari ücret, sefalet ücretine dönüştü. Emekçiler, iktidarın yarattığı ekonomik sistem nedeniyle açlık sınırının altında bir ücretle yaşamaya mahkum oldu.

Ekonomist Aziz Çelik, yeni yıla girerken tekrar tartışmaya açılan asgari ücret üzerine DİSK-AR'ın yaptığı araştırmayı paylaştı. Çelik, 2002'de asgari ücret altında ücret alanların oranı yüzde 24,4'ten 2022’de yüzde 33,8’e yükseldiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRETİ BİLE HAK GÖRMÜYORLAR!

DİSK-AR'ın ppaylaştığı araştırma özetine göre de milyonlarca işçi "asgari geçim" için yetersiz olan "asgari ücretle" geçinmeye çalışırken, işçilerin bir bölümü de yasal asgari ücrete dahi erişemiyor.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA SIRALAMASI

Araştırma aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa'nın en düşük asgari ücretli ülkelerinden biri olduğunu gösterdi. Türkiye'den daha düşük asgari ücrete sahip ülkeler Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan.

Asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı da geriledi. 1974'te kişi başına GSYH'nin yüzde 80,6'sı düzeyinde olan asgari ücret 2023'te kişi başına gelirin yüzde 47,4'üne düştü.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRANLARIN YÜZDE 83,5'İ ASGARİ ÜCRET BİLE ALAMIYOR

Özel sektör işçilerinin yüzde 70'i asgari ücretin yüzde 20 komşuluğunda bir ücretle çalışıyor. Kayıtdışı çalışan işçilerin yüzde 83,5'i asgari ücrete erişemiyor. Raporda kayıtdışı çalışanların 2 bin 500 lira ücret bile alamıyor.

Kadınların yüzde 60'ı asgari ücretle çalışırken yüzde 41'i ise asgari ücret alamıyor.

GARBiMxX0AE46Ek

ASGARİ ÜCRETLİLER ÜLKESİ

Asgari ücretteki artışın diğer emek gelirlerine yansımaması, düşük toplu iş sözleşmesi kapsamı ve düşük sendikalaşma oranları, asgari ücretin ortalamadan daha düşük bir seviyede kalmasına neden oluyor. Bu durum, giderek daha fazla emekçinin asgari ücretle çalışmasına yol açıyor ve Türkiye'yi hızla asgari ücretliler ülkesine dönüştürüyor.