Sedat Engin, Hürriyet'teki köşesinde Can Atalay'a verilen ikinci hak ihlali kararının detaylarını yazdı. Atalay'ın hapiste tutulmasını hak ihlali olarak görmeyen üç üyenin AYM'nin kararının uygulanmamasına karşı verilen ihlal kararında oybirliği içerisinde olduğunu ifade etti. Engin'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Oy dağılımına ilişkin yaptığımız saptamalar buraya kadar yalnızca özgürlük hakkı ve seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkından verilen ihlallerle ilgilidir. Ancak konu AYM kararı uygulanmadığı gerekçesiyle ilk kez Anayasa’nın 148’inci maddesinden verilen ihlale geldiğinde, bu noktada genel kurula katılan 14 üye de oybirliği içinde hareket etmiştir.

Bir başka deyişle, 19 ve 67’nci maddelerden çıkan ihlallere muhalefet şerhi düşen Topal, Fidan ve İnce, konu AYM kararlarının bağlayıcılığı ve uygulanması meselesi olunca, bu kez çoğunlukla birlikte hareket etmiştir. Bunun sonucudur ki, İstanbul’daki mahkemeye AYM’nin tam mutabakatını yansıtan bir karar gitmiştir.

Burada şu gözlemi yapabiliriz. Aslında uzun bir zamandır mahkemenin kararlarında hak eksenli hareket eden bir grupla güvenlikçi bir bakışı temsil eden daha muhafazakâr bir grup arasında zaman zaman bazı kritik dosyalarda bölünme yaşanabiliyor. AYM Başkanı Prof. Zühtü Arslan, bu gibi kararlara muhalefet şerhi yazmak durumunda kalabiliyor.

Ancak konu AYM kararlarının uygulanması meselesi olunca bütün mahkemenin yekvücut bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Ankara’da yüksek yargı alanındaki dinamiklerini anlamak bakımından altı çizilmesi gereken bir durum var karşımızda."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.