Aydın’da 23 Şubat 2017 ile 25 Mart 2017 tarihleri arasında 29 eylem ve etkinlikleriyle ihraçları protesto eylemine katılan 22 kişiye her eyleme dair ayrı ayrı 227 TL idari para cezası kesildi. Aydın İdari Mahkemesi’ne açılan davada da sonuç alınmaması üzerine AYM’ye başvuru yapıldı. Toplu karar veren AYM, Eğitim Sen’in başvurusunu “mağdur sıfatı” bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Sendika üyeleri hakkında ise başvuruları değerlendirdi.  AYM, Anayasa’nın 34’üncü maddesi olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlaline karar vererek, karar örneklerinin ihlalin giderilmesi için Aydın 1. Ve 2. Sulh Ceza Hakimliklerine gönderilmesine karar verdi.

İhraç edilen başvurucular ve aileleri üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiği vurgulanan kararda, idari para cezasının başvurucuların demokratik tepkisini etkin bir şekilde dile getirmesi önünde engel oluşturduğu kaydedildi.

Olağanüstü durumlarda dahi para cezasıyla cezalandırılmalarının OHAL döneminde de izlenen amaçla orantılı bir sınırlama olarak, kabul edilemeyeceğine dair daha önce verilen kararlara atıfta bulunan AYM, “Başvuruculara verilen idari para cezaları nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir” dedi.