Gezegenin sınırlarına saygılı, sürdürülebilir, adil, esnek, eşitlikçi bir toplum için bütünsel bir yaklaşım öneren adil dönüşüm vizyon belgesi Türkçe olarak yayınlandı.

Avrupa İklim Eylem Ağı’nın hazırladığı adil dönüşüm için vizyon belgesinin Türkçesi yayınlandı. “Adil Dönüşüm: Kapsayıcı, sürdürülebilir ve dirençli bir toplum için adil geçiş süreçlerine yol göstermek” adlı simli çalışma geçtiğimiz Mayıs ayında İngilizce olarak açıklanmıştı. CAN Europe adil dönüşüm vizyon belgesinde, adil dönüşümün herkes için adil olmasının ancak ülkeler, ırklar, cinsiyetler ve sosyoekonomik gruplar arasında ve içindeki derin eşitsizliklerin de giderilmesi ve sürdürülebilir bir toplum temelinin inşa edilmesi ile mümkün olabileceğinin altını çiziyor.

ACİL DÖNÜŞÜM İÇİN TEMEL İLKELER

CAN Europe, adil dönüşüm için gerekli 10 temel ilkeyi ise şöyle açıklıyor:

1 - Sosyoekonomik ve çevresel açıdan direnç geliştirmek için, bağlayıcı dönüm noktaları ve hedefleri olan uzun vadeli bir vizyon belirlemek.

2 - Tüm paydaşlar için, kendileri ile birlikte geliştirilmiş kapsayıcı, kapsamlı ve ayrıntılı yol haritalarıyla dönüştürücü eylemler hayata geçirmek.

3 - Sosyal ortakları, endüstri ve işletmelerdeki sosyal diyalog ve toplu sözleşmelerin kilit aktörü olarak görmek.

4 - Toplumsal hedefleri, iklime yönelik hedefler ve çevreyi koruma hedefi ile uyumlu hale getirerek sürdürülebilir ekonomik çeşitlendirme yoluyla dirençli bir ortam yaratmak

5 - Toplumsal cinsiyet perspektifini tüm adil geçiş politika, plan ve projelerine entegre etmek.

6 - Yaşam kalitesi, çevre ve fırsatlara erişimdeki eşitsizliklerle ve iklim değişikliğinin sebep olduğu haksızlıklarla mücadele etmek.

7 - Toplumsal ve çevresel dayanıklılığı geliştirmek için kamu ve özel sektörün mali kaynaklarını adil bir biçimde kullanmak ve yeniden tahsis etmek.

8 - Toplumu yeniden inşa ederken küresel dönüşüm adına bölgesel planlar yapmak.

9 - Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve döngüsellik kavramını üretim ve tüketime dahil etmek.

10 - Gelişmekte olan ülkelerin adil geçişleri için onlara özel oluşturulmuş doğrudan destek sağlamak.