Türkiye'den AB'ye düzensiz göçü kontrol altına almak üzere Bulgaristan ve Romanya'da iki ayrı pilot proje devreye sokuldu. Projelerle Türkiye'den sığınmacı geçişlerinin gelişmiş teknik imkanlarla engellenmesi, sınır güvenliği, iltica süreçleri ve geri göndermelerin hızlandırılması hedefleniyor.

Bulgaristan'da pazartesi günü başlatılan projeyle Türkiye sınırının daha iyi korunması için kamera, gözlem kuleleri ve araçlar kullanılacak, iltica süreçlerinin hızlandırılması ve geri göndermelerin etkili bir şekilde yapılması sağlanacak. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Bulgaristan sınırında gelişmiş gözetleme önlemlerinin kilit önem taşıdığı belirtildi.

İtalya'da sel felaketi için 2 milyar avrodan fazla kaynak İtalya'da sel felaketi için 2 milyar avrodan fazla kaynak

Romanya'daki proje de sığınmacıların geri gönderilmesi, sınır yönetimi ve uluslararası iş birliğine odaklanıyor. Projeye AB Komisyonu'nun yanı sıra AB'ye bağlı sınır koruma ajansı Frontex, AB İltica Dairesi ve polis teşkilatı Europol de operasyonel, teknik ve mali destek veriyor. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Sırbistan, Moldova ve Ukrayna ile komşu olan Romanya'nın coğrafi stratejik bir konumda bulunduğu ve ortak dış sınırların korunmasında kilit rol oynadığı belirtildi.

Söz konusu iki proje, AB'ye düzensiz göçün yeniden artmasına paralel olarak AB Komisyonunun 26 Ocak'ta yaptığı öneriler doğrultusunda 9 Şubat'ta düzenlenen AB liderler zirvesinde karara bağlanmıştı.