Arkeologlar Derneği, Ankara’da bulunan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Toplantı Salonu’nda yapılan 16. Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetimini belirledi. Yeni yönetim tarafından, “Bir hakkın elde edilmesinin, birlikte hareket edilmedikçe, örgütlü bir mücadele verilmedikçe kazanılamayacağını en iyi, insanlık tarihini araştıran biz arkeologlar biliyor olmalıyız” açıklaması yapıldı.

Arkeoloji ve Sanat Müzesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Arkeologlar Derneği Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetim oluşturuldu.

Arkeologlar Derneği, Ankara’da bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Toplantı Salonu’nda 16. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Derneğin Genel Başkanı Bülent Türkmen seçildi.

HDP İstanbul İl binası önünde polis müdahalesi: Gözaltılar var HDP İstanbul İl binası önünde polis müdahalesi: Gözaltılar var

Derneğin yeni yönetimi tarafından şu açıklama yapıldı:

“Meslek onurunu ve üye hakkını korur, mesleki dayanışmada öncü görevini üstlenir. Arkeolojinin ve arkeologların ülke düzeyindeki sorununu saptar ve ülke gündeminde tartışılır hale getirerek öneri sunar ve çözümler arar. (ANKA)

Arkeolojik mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması ve korunmasına yardımcı olur. Kişi ve kurumların doğal ve kültürel mirasa yaptıkları tahribatların önlenebilmesi için girişimlerde bulunur ve bu mirasın korunmasına duyarlı bir kamuoyu oluşturulmasını sağlar.

Bir hakkın elde edilmesinin, birlikte hareket edilmedikçe, örgütlü bir mücadele verilmedikçe kazanılamayacağını en iyi, insanlık tarihini araştıran biz arkeologlar biliyor olmalıyız. Bu vesileyle bütün meslektaşlarımızı derneğin çatısı altında birlikte üretmeye ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.”