Açıklamada, "İlk derece mahkemesinin yetkisi dâhilindeki bir dosyayı Yargıtay’a göndermesiyle başlayan, Yargıtay’ın da Anayasa hükümlerini göz ardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuştur" denildi.

Hatay Milletvekili Can Atalay'ın cezaevindeki durumuyla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ikinci "hak ihlali" kararına ilişkin açıklama, mahkemenin beklenen gerekçelerini içeriyor. Kararın içeriğiyle birlikte mahkemenin, Can Atalay'ın bireysel başvuru hakkının, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine yönelik verdiği kararın dayandığı gerekçelerin daha ayrıntılı şekilde açıklanması bekleniyor.