dokuz8Haber Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici’nin Gezi direnişi sırasında haber takip ederken gördüğü polis şiddetiyle ilgili dava süreci tamamlandı. Gökhan Biçici’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, polislerin Anayasa’nın 17. maddesinde yer alan “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağını ihlal ettiği” ve Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği” kararına vardı. AYM kararının bir örneği, “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için soruşturmanın ihlal kararı doğrultusunda etkili bir şekilde yürütülmesi” amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

“APARTMAN BOŞLUĞUNDA İŞİNİ BİTİRİN”

Gazeteci Gökhan Biçici, Gezi direnişini izlediği sırada polislerin şiddetine maruz kalmış, Şişli civarında polisin eylemcilere saldırısını görüntülerken darbedilerek gözaltına alınmıştı. Basın kartını göstermesine rağmen Gökhan Biçici’nin boynundaki basın kartı koparılmış, kaskı ve gözlüğü yere atılmış, ellerinden ve kollarından tutularak taşınırken, polis O.E. “Alın bunu götürün, bir apartman boşluğunda işini bitirin” diye bağırmıştı. Polisin yere yatırarak şiddet uyguladığı Gökhan Biçici, ters kelepçe ile gözaltına alınmış ve şiddet polis aracında da devam etmişti.

POLİSLER CEZASIZLIKLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Biçici’nin polisten şikayetçi olması üzerine açılan soruşturma, “yeterli delil olmadığı” ve “faillerin tespit edilemediği” gerekçesiyle davaya dönüşmemiş; Biçici’nin İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’ne yaptığı itiraz da reddedilmişti. Polisler hakkında açılan disiplin soruşturması da aynı gerekçelerle kadük bırakılmıştı. Dilekçesinde “kendisini darbeden polisleri teşhis edebileceğini, kendisini en fazla darbeden kolluk görevlilerinin Çevik Kuvvet ekibinin gaz silahı kullanmaktan sorumlu iki kolluk görevlisi olduğunu” belirtmesine karşın dava açılmaması Gökhan Biçici tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Gökhan Biçici hakkında açılan ceza soruşturmasında ise, “kamu davası açmaya yeterli delil olmadığı” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

AÇIK HAK İHLALİ VAR, ÖZENLİ SORUŞTURMA YOK

Anayasa Mahkemesi kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesindeki “kötü muamele yasağının demokratik toplumların en temel değeri olduğu” ibaresi hatırlatılarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davalara atıfta bulunuldu. Anayasa Mahkemesi, gazeteci Gökhan Biçici’nin “polis memurları tarafından cop ve tekme ile darbedildiğinin anlaşıldığını” belirterek, “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele edildiğini” vurguladı. AYM, polisin bu eylemlerine yönelik olarak “sorumluların belirlenmesi ve gerekiyorsa cezalandırılması yönünde etkili bir ceza soruşturması yürütülmediği” sonucuna da vardı. AYM, “soruşturmanın özenli ve süratli yürütülmesi yükümlülüğüne aykırı davranıldığına” da hükmetti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ

Anayasa Mahkemesi, Gökhan Biçici’nin “haberci olarak takip ettiği gösteriler sırasında darbedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği” iddiasını da haklı buldu. Polisin Gökhan Biçici’nin gazeteci olduğunu bildiğinin anlaşıldığı ifade edilen AYM kararında, “Savcılık tarafından başvurucunun kimliği tespit edilemeyen kolluk görevlileri tarafından darbedildiği tespit edilmiş, ancak başvurucunun gözaltına alınarak görevini yapmasına engel olunmasının makul sebepleri kamu makamları tarafından ortaya konulamamıştır” denildi. Yapılan müdahalenin Anayasa'nın 26. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan meşru sebeplerden hiçbirine uymadığı kaydedilen AYM kararında, “Anayasa Mahkemesi, başvurucunun Anayasa'nın 26. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün ve 28. maddesinde korunan basın özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır” denildi.

AYM ETKİLİ SORUŞTURMA İSTEDİ

Gazeteci Gökhan Biçici’nin “tazminat talebi bulunmadığından ayrıca tazminata hükmedilmesine gerek görmediği” ifade edilen kararda, dava masraflarının başvurucuya ödenmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, kararın bir örneğinin “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için soruşturmanın ihlal kararı doğrultusunda etkili bir şekilde yürütülmesi” amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine de hükmetti.