BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre; bilirkişi, Antakya’da “depreme dayanıklı” denilerek satılan ancak yüzlerce kişiye mezar olan Özkan City Blokları’nın inşaatında uygunsuz malzemeler kullanıldığını tespit etti. İnşaatı yapan firmanın sahibi ise “Reis'in dava adamıyım” diyen AKP’li Mehmet Özkan.

Bilirkişi heyeti, 15 Şubat’ta “Reis’in dava adamıyım” diyen ve 2019 yılındaki seçimlerde AKP’den Antakya Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Mehmet Özkan’ın sahibi olduğu Antakya’daki "Özkan City Blokları”nda inceleme yaptı. Bilirkişi inceleme raporunda, binanın yapımında çok sayıda eksiklik tespit edildi.

UYGUNSUZ MALZEME TESPİTİ

Bilirkişi, özetle şu saptamalarda bulundu:

• Bina bodrum katında yeterli mesafede kolon bulunmadığı gözlendiğinden geniş açıklıklar kazanmak amacıyla kolon kesildiği kanaati oluştu.

• Bu kanaati tespite dönüşterecek şekilde binada oturan veya yakınları olan sekiz kişi tarafından “bodrum katlarında geniş açıklıklar kazanmak amacıyla müteahhit firma yetkililerince kolon kesildiği yönünde” beyanda bulundukları, bu doğrultuda daha önceden imza topladıkları ifade edildiğinden, bu iddialar ile binanın yıkılış şekli birbirleriyle örtüştü.

• Zemin katın tamamen çöktüğü, üst katların kaldığı ve bodrumdaki kolon kesmelerinden dolayı binanın düşey olarak yattığı tespit edildi.

• Bu büyüklükteki bir yapı için daha kalın demir malzemenin kullanılması gerekirken kolon düşey demirlerinin ince olduğu saptandığından demir donatıları yetersiz bulundu.

• Betonların elle parçalanacak kadar düşük dozajlı olduğu, beton içerisindeki agrega boyutlarının standartlara uygun olmadığı görüldü.
Betonun rengi ve yapısı itibariyle de ince ve uygun olmayan malzemenin kullanıldığı sonucuna varıldı.

Kolon ve perdelerin binadan zemine aktarılan yükün fazlalığı ve 1. derece deprem bölgesinde yer alması göz önüne alındığında oldukça yetersiz kaldığı görüldü.

Enkazdan karot örneğinin alındığı ve test için beton laboratuvarına gönderileceğinin aktarıldığı bilirkişi raporunun ‘sonuç’ bölümünde, şu ifadeler yer aldı:

• Demir donatılarının, ince demir kullanımı, demir bağ tellerinin eksik olması, kolon kiriş birleşimlerinde sıklaştırılmanın olmaması,

• Kolon üst ve alt uçlarındaki etriyelerin kırılmış olması, bu büyüklükteki bir yapı için şart olan çift etriyenin yapılmaması, perde ve kolon içlerinde de çirozların kullanılmaması, kolonlarda yatay çatlakların mevcut olması,

• Betonların elle parçalanacak kadar düşük dozajlı olması, beton içerisindeki agrega boyutlarının standartlara uygun olmaması, ayrıca beton rengi ve yapısı itibariyle de içerdiği ince malzemenin agrega granülometrisine uygun olmaması,

• Bina perde duvarlarının yeterince kalın olmaması ve 1. derece deprem bölgesinde yer alması göz önüne alındığında da yukarıda sayılan nedenlerle beraber binanın deprem yüklerine karşı gelemeyerek yıkıldığı sonucuna varılmıştır.