AKP iktidarı seçimdeki ağır yenilgisinin ardından kamuda tasarruf yapacağını açıkladı. İktidar, bugün (13 Mayıs) açıkladığı tasarruf paketinde 3 yıllık bir hamle yaptı. Gazeteciler ve siyasetçiler, paketi 'dağ fare doğurdu' diye eleştirirken seçim rotalı bir hamle olduğu yorumunda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruflar şöyle:

“Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.”

Mehmet Şimşek ise şunları söyledi:

“En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak. Yani enflasyonu tek haneyle düşürmek. Enflasyonla mücadelede para politikası, gelirler politikası ve yapısal reformlar uyum içinde yönetiliyor. Merkez Bankası kendi alanıyla ilgili her türlü tedbiri alıyor. Biz de bugün açıklayacağımız paketle ve ilerde açıklayacağımız önlemlerle dezenformasyon sürecine katkıda bulunacağız.

Tabii ki bugüne kadar tasarruf yapılmadı değil. Geçen sene tedbir alınmasaydı yüzde 10’lara çıkabilecek açığı biz yüzde 5 gibi daha makul, yönetilebilir düzeye çekebildik. Ak Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi mali disiplindir.”

İŞTE AKP’NİN TASARRUF ETTİĞİ ALANLAR

Mehmet Şimşek’in açıkladığı planda tasarruf alanları şöyle yer aldı:

Taşıtlar

-Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi
-3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması
-Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
-Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması
-İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların tasfiyesi
-Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması

Kamu binaları

-Deprem riski olanlar hariç yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması
-Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başı metre kara standardının uygulanması
-Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasındaki etkin kullanımı
-Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması
-Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması
-Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması
-Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

Kamu istihdamı

-Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3yıl)
-Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanunu’nda belirlenmesi
-Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması
-Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi
-Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi

İdari yapılanmada etkinlik

-İdari genişlemenin sınırlandırılması
-Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi
-Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi
-Tüm taşra teşkilatının (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi

Hizmet içi eğitim/ Yurt dışı geçici görevler

-Hizmet içi eğitim, toplantı vb faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması
-Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması
-Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması

Enerji ve atık yönetimi

-Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması
-Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması
-Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması
-Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması

Haberleşme ve iletişim giderleri

-E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması
-Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması
-Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması
-Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması

Diğer cari harcamalar

-Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması
-Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi
-Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması
-Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması
-Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması
-Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması

Bütçede harcama disiplini


-Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10’luk kesinti
-Yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti
-Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programlarının başlatılmaması
-Kamu kurumlarının bütçe ödeneğine göre yatırım projelerini yürütmeleri
-Merkezi yönetim kapsamındaki yatırım ödemelerinin İl Özel İdarelerine hakediş karşılığı ödenmesi
-2024 yılında harcamaların gözden geçirilmesi ve bu çerçevede verimsiz harcamaların 2025’ten itibaren sonlandırılması

Kamu yatırımları

-Proje bazlı önceliklendirme
-Zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmemesi

Tasarruf tedbirlerinin izlenmesi ve takibinin önemli olduğuna vurgu yapan Mehmet Şimşek şöyle söyledi:

“Bu sistem kamu idarelerinin tasarruf tedbirlerine uyum noktasında veri girişi ve raporlama yapmasını gerektiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bu tasarruf tedbirleri bilgi sistem, kamu filo yönetim sistemleriyle süreci takip edecek. Burada tabii ki tasarruf tedbirlerine, tekrar altını çizmek için söylüyorum; istisnasız tüm kamu idarelerimiz ve personelimiz uymak zorundadır.”