Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre iç faiz ödemeleri toplamının anapara ödemelerini geçtiğini aktardı.

Cumhuriyet tarihinde, ilk kez AKP iktidarı döneminde kamunun faiz borcu, anapara borcunu geçti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre borç stoklarına ait ödeme projeksiyonlarında, borcun faiz ödemelerinin, anapara ödemelerini aşarken, 3 trilyon 109 milyar TL tutarındaki merkezi yönetim brüt borç stokunda, döviz cinsinden borçlar TL cinsinden borçları ikiye katladı.

Gözden kaçırmayın

Sarp Sınır Kapısı'ndaki 23 kilometrelik TIR kuyruğu Meclis gündemine taşındı Sarp Sınır Kapısı'ndaki 23 kilometrelik TIR kuyruğu Meclis gündemine taşındı

ESKİ HAZİNE MÜSTEŞER YARDIMCISI PAYLAŞTI

Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız, internet sitesinde  Hazine'nin iç ve dış borç ödeme projeksiyonuna "İç faiz ödemeleri toplamı anapara ödemelerini geçti." ifadeleriyle yer verdi.

362722_454x184

(Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Özyıldız'ın paylaştığına göre; Nisan ayı itibarıyla iç borç anapara ödemesi 1 trilyon 483 TL'ye ulaşırken, faiz ödemesi ise 1 trilyon 743 TL olarak kaydedildi. Aralık 2021'de anapara ödemeleri 1 trilyon 316 milyar TL, faiz ödemeleri ise 794.7 milyar TL tutarındaydı.

FAİZ TUTARI YÜZDE 119 ARTTI 

Anaparada dört aylık artış oranı yüzde 13 olurken, faiz tutarındaki artış yüzde 119'u buldu. 2021 Nisan ayında ise anapara ödemesi 1.1 trilyon TL, faiz ödemesi ise 635 milyar TL idi. Bir yıllık faiz ödemesindeki artış, 1 trilyon TL'nin üzerinde oldu. Hazine'nin iç ve dış borçlardan kaynaklı anapara ve faiz ödemelerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı Nisan 2022 itibarıyla yüzde 70'e ulaşmış durumda.

Bu oran 2021 yıl sonunda yüzde 54 seviyesindeydi. Özellikle toplam faiz ödemelerinin milli gelire oranındaki sıçrayış dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. 2021 sonunda yüzde 19 olan toplam faizin milli gelire oranı dört ayda yüzde 31'e ulaşmış durumda.

DÖVİZLİ BORÇ STOKU 608.4 MİLYAR DOLAR

Kamu, Merkez Bankası ve özel sektörün döviz borçları da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Buna göre 2021 sonu itibarıyla iç ve dış borçlardan kaynaklı döviz cinsi borçların toplamı 608.4 milyar doları aştı. Toplam dış borç stoku 441 milyar dolara ulaşırken, dövizli iç borç stoku ise 167.4 milyar doları buluyor. Dövizli borçların 235.6 milyar dolarının kamuya ve Merkez Bankası'na, 372.8 milyar doları ise özel sektöre ait.

BRÜT BORÇ STOKU 3.1 TRİLYON LİRA OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 20 Nisan'da açıkladığı merkezi yönetim brüt borç stoku verilerine göre 31 Mart 2022 itibarıyla 3 trilyon 109 milyar TL tutarındaki merkezi yönetim brüt borç stokunun, 1 trilyon 52 milyar TL'lik kısmı Türk Lirası cinsinden, 2 trilyon 58 milyar TL'lik kısmı döviz cinsinden borçlardan oluşuyor.