Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olduğu halde,

  • • Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde ismi bulunmayanlar,
  • • Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyenler,

Askı süresi içinde (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023);

  • a)Yurt dışında en yakın dış temsilciliğe; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı ile başvurarak ADRES BEYAN FORMU (B) doldurup imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

    Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez duası nasıl yapılır?
  • b)Yerleşim yeri adresi yurt dışı olanlardan askı süresi içinde yurt içinde bulunanlar, en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat ederek ADRES BEYAN FORMU (B) doldurmaları gerekmektedir.

    • • Adres kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgiyi https://adres.nvi.gov.tr/Home adresinden alabilirsiniz.
    • • ADRES BEYAN FORMU (B)için Tıklayınız.