Dilipak, 'Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde etkili iki partinin HDP ve HÜDA PAR' olduğunu belirtti.


Türkiye’de her şeyi sorun haline getiren ve her şeyden sorun üreten derin bir yapının bulunduğunu yazan Dilipak, “Aslında ülkemizde Kürt sorunu yok. Öyle bir sorun varsa bu aynı zamanda Türk sorunu, Arap sorunu, Çerkez sorunu, Arnavut sorunu, Boşnak sorunu, Çingene sorunu var demektir potansiyel anlamda. Ermeni, Rum, Süryani sorun olur pencereden bakarsanız. Etnik kimlik ya da aidiyet sorun oluyorsa, din de sorun olur, mezhep de, tarikat da sorun kaynağı olur” diye yazdı.
Kürtlerin artık sorgulamaya başladığını bugünkü köşesine taşıyan Dilipak, “CHP gibi bir parti, pragmatik olarak sadece seçim kaygısı ile HDP ile dirsek teması kuruyor. Aynı teması daha önce AK Parti yapmıştı” dedi.

Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin kanun teklifi Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin kanun teklifi Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi


Dilipak, “Sorunun çözümü, aslında herkes için adalet, herkes için barış, herkes için özgürlük. Katılımcı, çoğulcu, şeffaf, herkesin inandığı gibi yaşadığı, düşündüğünü özgürce ifade edebildiği, malları, canları, namusları, akıl ve inançları güvende olan bir ülke” düşüncesini dile getirdi.