Ülke genelinde 6.5 milyon, İzmir'de ise yaklaşık 250 bin seyyar esnaf ve sokak emekçisini ilgilendiren 'Güvencesizler Çalıştayı' sokaktakilerin haklarını ve sorunlarına çözüm arayacak.

Haber: Civan DEĞER

Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda 30 Ekim'de düzenlenecek Sokak Emekçileri ve Güvencesiz Çalıştayı'na; TÜRK-İŞ İzmir Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, KESK İzmir 3. Bölge sözcüsü, TMMOB İzmir Koordinasyon kurulu Temsilcisi Aykut Akdemir, Klaros Felsefe Akademisi Başkanı Prof.Dr. Kamuran Elbeyoğlu, Dr. Osman Sirkeci, İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin,  Yerel Yönetim Politikaları Geliştirme Derneği Başkanı Özer Doğan, Menderes Halk Meclisi temsilcisi Selim Coşkun ve Avukat Zeynep İlayda Karadağ katılacak panelist olacak. Saat 14:00'te başlayıp 17:00'ye kadar sürecek oturumlarda 'Meslek Örgütleri Temsilcilerinin Gözünden Güvencesiz Emek' ve 'Ekonomik, Sosyal ve Hukuki Yönleriyle Güvencesiz Sokak Emeği' konuları ele alınacak. 

Eczacıbaşı 243 işçiyi işten çıkardı Eczacıbaşı 243 işçiyi işten çıkardı

güvencesizler çalıştayı (4)

SIRA İZMİR'DE

Çalıştay ile ilgili bilgi veren İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, ilk kez 2019 yılında CHP önderliğinde başlatıkları Çalıştay'ı İstanbul ve farklı kentlerde de düzenlediklerini, şimdi ise sıranın İzmir'de oludğunu kaydetti. Laçin, ülke genelinde 6.5 milyon sokak emekçisinin sosyal güvencesiz ve insan onuruna yakışmayan koşullarda çalıştığını söyleyerek, “İzmir'de de yaklaşık 250 bin seyyar esnaf bir anlamda kentin reklenridir ve sokak lezzetlerini de bu kente gelen herkese tanıtıyor. Fakat kayıt altına alınamadığı için zaman zaman zabıta ekipleriyle tatsız olaylar yaşanabiliyor. Bizim talebimiz kayıt alına alınmak, devletimize, belediyemize işgaliyemizi, vergimizi ödemek, sosyal haklara kavuşmak, kent estetiğine katkı sunup hiç bir korku yaşamadan çalışmak” dedi. 

RAPOR HAZIRLANACAK

Cumhuriyet tarihi boyunca bir çok kanunda, yönetmelikte satır aralarına sıkıştırılarak anılan milyonlarca güvencesiz sokak emekçisinin insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşullarına kavuşmasnın bir insanlık ve yaşam hakkı olduğunu belirten Laçin şunları söyledi: “Çalıştayda İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Yerel Yönetim Politikaları Geliştirme Derneği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcileri, hukukçular, akademisyenler, araştırmacılar ve medya temsilcilerinin katılımıyla güvencesiz emek sorunu sosyal, siyasi, ekonomik, hukuki, mesleki ve psikolojik boyutlarıyla ele alınacak ve katılımcıların ortak emeğiyle ortaya çıkacak çözüm önerileri bir rapor halinde kamuoyuna sunulacaktır.” 

güvencesizler çalıştayı

'YOK SAYILARAK ÇÖZÜLMEZ'

Çalıştay statüsüz ve kayıt dışı çalışmayı önlemeye, sokak çalışanlarının statülerinin belirlenerek kent yaşamıyla bütünleşmesinin sağlanmasına, sokakta barış ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunmayı hedeflediğine dikkat çeken Laçin, çok yönlü bir yaşam alanı olarak sokakların, modern kentlerin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Sokakların güvenliği, kentin AVM’lerine alternatif, dayanışmacı ve paylaşımcı bir yaşam ve üretim alanı sunan bu kümenin ötekileştirilmesinin kabul edilemez olacağını vurgulayan Laçin, “Bizlerin yok sayılması, üretimlerinin yasaklanması ve arka sokakların yaşanamaz bir hale getirilmesiyle değil; bu alanın farkına varılmasıyla, sosyal ve hukuki bağlamda tanınmasıyla ancak çözüm mümkündür” diye konuştu. Laçin, “Emek piyasası var olacaksa, bu ancak ötekileştirilen, “kayıt dışı ekonomi” diyerek yok sayılan sokak ekonomisinin, sokak sanatlarının, sokak kültürünün kabul edilmesiyle ve bunların sistemle bütünleşmesiyle mümkündür. Ancak bu koşullarda kamucu yaklaşım ve toplumcu belediyecilik vizyonu yeniden tanımlanabilir ve uygulama alanı bulabilir. Böylece yerelden öz kaynaklarla insan onuruna yakışır iş ve yaşam koşullarının sağlanmasına yönelik sürdürülebilir kentsel gelişme hedefi gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullandı.

2 OTURUM, 9 PANELİST

1. Oturum: Meslek Örgütleri Temsilcilerinin Gözünden Güvencesiz Emek

Oturum Başkanı: Dr. Osman Sirkeci
Panelistler: Hayrettin Çakmak (TÜRK İŞ - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
Memiş Sarı (DİSK- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
Bülent Karakaş (KESK - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
Aykut Akdemir (TMMOB - Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği)

2. Oturum: Ekonomik, Sosyal ve Hukuki Yönleriyle Güvencesiz Sokak Emeği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu
Panelistler: Dr. Osman Sirkeci (sokak ekonomisti)
Evren Laçin (İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi)
Özer Doğan (Yerel Yönetim Politikaları Geliştirme Derneği)
Zeynep İlayda Karadağ (Avukat)
16:30-17:00 Genel Değerlendirme