Haber: Atila Yoğurtçu

2 Şubat Dünya Sulak Alanları Günü nedeniyle Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği  Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.  Basın açıklamasına Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, TEMA Edremit Temsilciliği,  Emek Partisi, Sol Parti, TİP ve DEM Parti temsilcileri de  katılarak destek verdi. Kazdağı Koruma Derneği adına basın açıklamasını Ömür İlgör ve Sinan Aykul  okudu. 

Yapılan açıklamada Akçay Sazlığı ve Sulak Alanının kaybedilmesi halinde yaşanacak çevre felaketleri şöyle sıralandı;

  • “Bu alanda varlığı saptanan 1294 hayvan ve bitki türünü artık bölgede göremeyeceğiz.
  • Alanda gözlemlenen ve kayıt altına alınan ve Türkiye’deki toplam kuş türünün yüzde 34’ü olan 165 kuş türünün beslenme ve barınma ortamları yok olacaktır.
  • Küresel ölçekte nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Yılan balığının beslenme ve barınma ortamları yok olacaktır.
  • Önemli bir karbon yutak alanı daha yok olacak ve iklim değişikliğinin daha fazla artışına neden olunacak.
  • Temiz su kaynakları yok olacaktır.
  • Sellerin etkileri daha da artacaktır.”

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nda uzmanlarımızla birlikte bilimsel araştırmalara ve kuş gözlemlerine devam ediyoruz.  Yeni hazırlanacak detaylı Ekosistem Değerlendirme Raporumuzu kamuoyuna ve ilgili resmi kurumlara sunarak, daha önce tescil edilmiş ona ve alanın yalnızca üçde birini kapsayan Mahalli Sulak Alan sınırlarının genişletilmesi ve tüm alan için yönetim planı hazırlanması için mücadeleye devam edeceğiz.
Bölgemiz deprem bölgesi. Akçay Sazlığı ve Sulak alanı üzerinde ve civarında yapılaşma planlanması, insan hayatının hiçe sayılmasıdır, aymazlıktır, insanlık suçudur. Edremit, Burhaniye ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerini bölge ile ilgili yapılaşma hayallerinden vaz geçmeye davet ediyoruz. 

Sulak alanları ve korunan alanları korumak ve yönetmekle yükümlü olan Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı Akçay Sazlığı ve SulakAlanı’nı korumaya ve yönetim planlarını hazırlama ve uygulamaya çağırıyoruz.  Sahip olduğumuz değerleri korumak sadece hükümetlerin, resmi kurumların değil, tüm toplumun da ortak sorumluluğudur. Körfez halkını ve kardeş sivil toplum örgütlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışmaya ve desteğe davet ediyoruz. 

Bilinçli kullanım, koruma bölgelerinin oluşturulması, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve sulak alanlara verilen zararların önlenmesi konusunda  kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz, denilerek açıklama bitirildi.


Basın açıklamasının ardından kuş gözlemi yapıldı ve sulak alandaki kuşlarla ilgili bilgi verildi. Sulak alanda dolgu yapıldığı, moloz ve çöp döküldüğü ve bir bölgede de balıkların öldüğü görüldü. 


Balık ölümleri ile ilgili olarak da dernek tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İL Müdürlüğü'ne ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçeler gönderilerek balık ölümlerinin araştırılması ve sonuçtan bilgi verilmesi istenildi.