CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, memurlara ödenen toplu sözleşme ikramiyesi için sendikalara getirilmek istenen ‘yüzde 2 üye barajı’ ile ilgili, “Gelin, yol yakınken bu tekliften vazgeçin. Eğer tüm bu çağrılarımıza rağmen yollarına devam ederlerse -Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında ifade etti- Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Bu yoldan dönüş yok. Biz, sendikaların önüne baraj kurulması değil, kurulan barajları yıkmaya geliyoruz” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil de “KESK olarak, örgütlü olduğumuz bütün iş kollarımızda barajla ilgili bir sorunumuz yok. Ancak bizim açımızdan, sendikal örgütlenme hakkına sahip çıkmak çok değerli. Bu yasalaşırsa elbette mücadelemiz, bunun değişmesi noktasında devam edecektir” diye konuştu.

Yıldırım Kaya, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurulu’nda görüşülen ve yüzde 2 üye barajını aşan sendikaların üyelerine daha çok toplu iş sözleşmesi ikramiyesi ödenmesini de içeren torba kanun teklifini eleştirdi. Kaya’ya, basın toplantısında CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Muğla Milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil de eşlik etti. Kaya, şunları söyledi:

“AKP İKTİDARI DA DARBECİLERİN İZİNİ SÜRDÜRÜYOR”

“Kamu emekçilerinin sendikal mücadele geleneği, Türkiye Öğretmenler Sendikası’ndan (TÖS) başlar. 8 Temmuz 1968 yılında kurulan TÖS, ilk grevi yapan ve ilk kapısına kilit vurulan sendikadır. 12 Mart askeri darbesi, TÖS’ü kapatarak grevli, toplu sözleşmeli sendikal mücadelenin önüne ket vurmuştur. 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleri, sendikal mücadeleye karşı olmuştur. Şimdi AKP iktidarı da darbecilerin izini sürdürüyor. Darbelerin kıskacındaki kamu emekçileri, zincirleri kırarak yeniden sendikalarını kurarak yola çıktılar. Bu yolda, ‘Devlet memuru sendika kuramaz’ diyenlere inat sendikalarını kurdular ve bu günlere geldiler. 25 Haziran 2001 yılında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kabul edilir. Yüzde 5 sendikal baraj getirilir, 25 Haziran 2001 tarihinde. 24 Haziran 2004 tarihinde yüzde 5’lik baraj, AKP tarafından yandaş sendikaların önünü açmak için kaldırılır.

“YANDAŞ ‘SARI SENDİKALARI’ KURTARMAK İÇİN BİR KANUN TEKLİFİ İLE KARŞIMIZA ÇIKTILAR”

Yandaş sendikaların önünü açmak için kaldırılsa da olumlu bir adımdır. AKP yeni kurulmuştu, kendi sendikalarına yaranmak için ‘demokrasi’ havarisi kesilmişti. Aradan yıllar geçti, AKP gerçek yüzünü göstermeye başladı. Hani 3Y ile mücadele üzerine kurulmuştu ya. Neydi bu 3Y? Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Bugün geldiği noktada yine 3Y ile yoluna devam etmek istiyor. Yolsuzluklar aldı başını gidiyor, yoksulluk halkın canına tak etmiş, yasaklar her alanda kendini gösteriyor. Yolun sonu göründüğü için giderayak yandaş ‘sarı sendikaları’ kurtarmak için bir kanun teklifi ile karşımıza çıktılar. Sıfır olan sendikal barajı yüzde 2’ye çıkarmak için karşımızdalar.

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET UYGULAMASINI ORTADAN KALDIRAN ADALETSİZ BİR UYGULAMAYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

25 Ağustos 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yüzde 1 baraj uygulamasının yürürlüğü Danıştay tarafından durdurdu. 10 Aralık’ta Meclis Başkanlığı’na sunulan torba kanun ile barajın yeniden yüzde 2’ye çıkartılması teklifi getirildi. Teklif, 15 Aralık’ta AKP ve MHP oyları ile komisyondan oyçokluğu ile geçti. Şimdi TBMM Genel Kurulu’nda; Anayasa’ya, Danıştay kararına, uluslararası sözleşmelere ve AHİM kararlarına rağmen AKP ve MHP gruplarının ısrarları ile görüşülüyor. Yüzde 2 barajını aşan sendikalar, 2119 gösterge rakamına göre 707 TL toplu sözleşmeden pay alacaklar. Ancak yüzde 2 barajının altında kalan sendika üyeleri ise 250 TL alacaklar. Sendika kurma hakkı olmayan hakim, savcı, asker, polis ve infaz koruma memurları sıfır ücret alacaklar. Aynı işi gören kamu çalışanlarına farklı bir ücret uygulaması, eşit işe eşit ücret uygulamasını ortadan kaldıran adaletsiz bir uygulamayla karşı karşıya kaldık.

“ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE, AİHM KARARLARINA AYKIRI”

İngiltere ve Hollanda, İstanbul Başkonsolosluklarını kapattı İngiltere ve Hollanda, İstanbul Başkonsolosluklarını kapattı

Yeni sendikaların kurulmasının önünü kapatıyor. Mevcut sendikalardan yüzde 2 barajını aşamayanlar üye kaybedecek. Üye kaybeden sendikalar uzun vadede kapanacak. Kamu emekçileri, ekonomik nedenlerle istemedikleri sendikalara üye olmak zorunda kalacaklar. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, kurulu olan 231 sendikanın 188’inin kapısına kilit vurulacak.

Anayasa’nın 51. maddesine göre; kişinin sendika kurma, sendikaya üye olma ve üyelikten ayrılma özgürlüğü var. Teklif, sendika kurma, sendikaya üye olma ve ayrılma özgürlüğünü ortadan kaldırıyor. Türkiye’nin imzaladığı, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ve 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi’ne aykırıdır. Sendikal örgütlenmeye ilişkin alınmış AİHM kararları var, bunlara aykırı. Bu iktidar, Anayasa’ya uymuyor, Danıştay kararlarına uymuyor, uluslararası sözleşmeleri tanımıyor, AHİM kararlarına uymuyor.

“BU DÜZENLEME DANIŞTAY KARARLARINA AYKIRI”

Danıştay kararında, ‘Toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada, hizmet kollarına ilişkin olarak üye olunan sendikalar açısından, toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalar şeklinde kriter getirilmesi suretiyle sendikalar arasında ayrıma yol açılması, açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı gibi, aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, sadece farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle eşitsizlik yaratması itibarıyla çalışma barışını da olumsuz yönde etkileyeceğinden, dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır’ diyor. Bunu söyleyen herhangi bir siyasi parti değil, Danıştay. Danıştay üyelerini Cumhurbaşkanı atıyor. Bunu niye yapıyor? Kendi yandaş sendikaları ciddi anlamda üye kaybediyor. Bunun önüne geçmek için, bu iki sarı sendikanın talebini yerine getirmek için bunlar el kaldırıp indirecek.

Gelin, yol yakınken bu tekliften vazgeçin. Eğer tüm bu çağrılarımıza rağmen yollarına devam ederlerse -Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında ifade etti- Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Bu yoldan dönüş yok. Biz, sendikaların önüne baraj kurulması değil, kurulan barajları yıkmaya geliyoruz.”

Kaya’nın açıklamasının ardından KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil ile Müzeyyen Şevkin, Suat Özcan ve Süleyman Girgin de açıklama yaptı. Yeşil, şunları söyledi:

“BU YASALAŞIRSA ELBETTE MÜCADELEMİZ, BUNUN DEĞİŞMESİ NOKTASINDA DEVAM EDECEKTİR”

“Darbe ve darbeci zihniyet, her alanda karşımıza çıktığı gibi burada da karşımıza çıkıyor. KESK olarak, örgütlü olduğumuz bütün iş kollarımızda barajla ilgili bir sorunumuz yok. Ancak bizim açımızdan, sendikal örgütlenme hakkına sahip çıkmak çok değerli. Bu yasalaşırsa elbette mücadelemiz, bunun değişmesi noktasında devam edecektir.”

CHP’li Özcan da şöyle konuştu:

“DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN VE YARIN DA BİZ DE BU MÜCADELENİN YANINDA VE DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”

“Çalışanlar arasındaki barışı bozmak niyetindeler. Bu düzenlemenin geri çekilmesini biz de talep ediyoruz. Çünkü ülkemizde, sendikal dünyada toplu pazarlık ve örgütlenme özgürlüğüne getirilecek çok büyük bir darbedir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da biz de bu mücadelenin yanında ve destekçisi olacağız.”

CHP’li Girgin de şunları belirtti:

“BAKANLIĞIN, İKTİDARIN GÖREVİ YANDAŞ YARATMAK DEĞİL, MEVCUT YASALARI İŞÇİLERİN LEHİNE KULLANMAKTIR”

“Şunu iktidarın bilmesi lazım; sendikal örgütleneme barajlara sığmaz. Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na çağrıda bulunuyoruz. Eğer sendikal örgütlenme konusunda samimi iseniz gerek işçi sendikalarında gerek de kamu sendikalarında bu barajı kaldırın. Yapılmak istene şudur; ‘Kamu emekçileri, önünüze 4 sendika koyuyoruz, bunlara üye olabilirsiniz’. Kamu emekçileri hangi sendikaya üye olacaklarını bilemiyorlar mı ki sizin tarif ettiğiniz sendikaya üye olmak zorunda kalsınlar. Bu, yandaşlığı artırmanın bir aracıdır. Bakanlığın, iktidarın görevi, yandaş yaratmak değil, mevcut yasaları işçilerin lehine kullanmaktır.”

CHP’li Şevkin de şöyle konuştu:

“BU YASAYA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKACAĞIZ, GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

“İktidarın kaybetme saiki ile tam yılbaşına ve seçime de 4 ay kala apar topar bir torbaya koyarak getirdiği ve milyonlarca insanı ilgilendiren bu kadar yasa teklifinin bir araya getirilmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu yasa hiçbir şeye sığmıyor. Bir kaybetme telaşı içerisinde olan, ‘giderayak neyi çıkarabilirsem ve yandaş sendikaları nasıl güçlendirebilirsem’… Çünkü kan kaybediyorlar, verilerle ortada. Bunları güçlendirmek adına apar topar getirilen bu yasaya şiddetle karşı çıkacağız, geri çekilmesi için elimizden geleni yapacağız.”