39 kişiyi işinden eden Agrobay yetkilisi: İşçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor 39 kişiyi işinden eden Agrobay yetkilisi: İşçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor

Meclis Başkanlığı'na sunulan yeni istihdam paketinin ayrıntıları: Sigortasız işçi çalıştıran işverene ceza yok, işçiye sigorta yapana teşvik var.

Meclis Başkanlığı'na sunulan istihdam paketinde işten çıkarılan işçilerin yeniden işe başlatılmaları için yeni düzenlemeler yer alıyor. Teklifin bu hafta Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülüyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 1 Ocak 2019 tarihinden işten çıkarma yasağının başladığı 17 Nisan 2020 tarihine kadar işsiz kalan kişileri işe alan işverene destek sağlanacak.

ESKİ İŞYERİNE BAŞVURU SÜRECİ

Bu desteğin, kayıt dışı çalışırken işsiz kalarak bugüne kadar işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği gibi haklardan mahrum olan kişilerin mağduriyetini gidermek için verileceği belirtiliyor. Sigortalı olsun veya olmasın söz konusu tarihler arasında işsiz kalan kişiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde eski işyerlerine başvurarak işe alınmaları talebinde bulunabilecekler. Eski işverenleri bu kişileri işe alırsa, işten çıkarma yasağı süresince günlük 44.15 TL’den aylık 1324,50 TL destek alacaklar. Bu destek, işverenin diğer işçiler için ödeyeceği primlere mahsup edilecek. Destek ve ödeme tutarları, asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak cumhurbaşkanı kararıyla artırılabilecek. İşveren bu işçiyi işe başlattıktan sonra ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa, işçiye aylık 1168 TL nakdi ücret desteği verilecek.

BAŞVURU KABUL EDİLMEZSE İŞKUR’DAN YARDIM

İşsiz kişinin en son çalıştığı işyerine yaptığı iş başvurusu kabul edilmezse, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) başvurarak işten çıkarma yasağı süresince aylık 1030,20 TL yardım alacak. İşsizlik fonundan ödenecek bu yardımı alabilmek için işsiz kişinin yaşadığı hanede emekli aylığı alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan, işçi, memur veya esnaf olarak sigortalı çalışan kimsenin bulunmaması ve devletten düzenli yardım almıyor olması gerekiyor. İşveren, işten çıkarma yasağı sonrasında, işe başlatmış olduğu söz konusu işçilerin en az yarısını, destek süresi kadar çalıştırmak zorunda olacak.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA CEZA YOK

Teşvik kapsamında sigortasız işçisini sigortalı çalıştırmayı kabul eden işverenlere önemli bir avantaj sağlanacak. Mevcut veya 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı sigortasız işçisinin otuz günlük süre içinde sigortasını yapan işveren hakkında geriye dönük hiçbir para cezası uygulanmayacak. Sigortasız çalıştırdığı dönemler için işsizlik fonu primi de dahil hiçbir prim borcu çıkartılmayacak.

İŞVEREN PRİM ÖDEMEKTEN KURTARILIYOR

Sigortası yaptırılan işçiler ücret veya ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacaklar. Sigortasız çalıştırılan işçi beş yıl içinde dava açıp kazanırsa, sigortasız çalıştırıldığı dönemin primleri işverenden gecikme zammı ve gecikme faiziyle birlikte tahsil ediliyor. Getirilen düzenleme işvereni, işçi davayı kazansa bile bu dönem için prim ödemekten kurtaracak.

SİGORTA YAPAN İŞVERENİN ALDIĞI TEŞVİK GERİ İSTENMEYECEK

Devletten prim teşviki ve desteği alanların aynı dönemde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilirse sağlanan prim teşviki geriye dönük faiziyle birlikte alınıyor, bir yıl süreyle de teşvik ve desteklerden yararlanması yasaklanıyor. Sigortasız çalıştırdığı işçisini işe almayı kabul eden işverene bu konuda da kolaylık sağlanacak ve yararlandığı teşvik ve destekler geri istenmeyecek, bir yıllık yasak uygulanmayacak. Bu düzenlemeden, yabancılar, ev hizmetlerinde çalışanlar ile Türk müteahhitlerince yurt dışında çalıştırılan kişiler yararlanamayacak. Covid-19 pandemisi dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarında yapılan kolaylıklar ile normalleşme desteği 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyor. Teklif uyarınca cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneği ve normalleşme desteği süreleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.