Birleşmiş Milletler ve Türkiye, 0-17 yaş grubunu içeren nüfusu "çocuk" olarak tanımlıyor. Türkiye'de çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2017 yılında %28,3 oldu. Bu sayının 2080 yılında yüzde 19'a kadar düşmesi bekleniyor.

EN ÇOK ÇOCUK ŞANLIURFA'DA, EN AZ TUNCELİ'DE

Dünya nüfusunun ise 2017 yılında yüzde 30,2'sini çocuk nüfus oluşturdu. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla; yüzde 55,8 ile Nijer, yüzde 55,1 ile Uganda ve yüzde 54,8 ile Mali oldu. Türkiye yüzde 28,3 ile 167 ülke arasında en fazla çocuk nüfusa sahip 97'nci ülke oldu. İllere göre çocuk nüfus oranı incelendiğinde, 2017 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il ise Şanlıurfa (yüzde 46.7). Şanlıurfa ilini yüzde 45,2 ile Şırnak ve yüzde 43,7 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranı en düşük olan üç il ise sırasıyla yüzde 17,2 ile Tunceli, yüzde 18,4 ile Edirne ve yüzde 19 ile Kırklareli. [infogram id="52850903-74f1-473e-a1c4-a529f16360c6" prefix="muP" format="interactive" title="çocuk yoğunluğu"]

ÇOCUK BAĞIMLILIK ORANI YÜZDE 34.7

Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı yüzde 34,7 olarak gerçekleşti. Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 33,5, 2050 yılında yüzde 28,7 ve 2080 yılında yüzde 26,7'ye gerileyeceği öngörüldü.

SEZARYEN DOĞUMDA DEV ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, sezaryen doğum oranı 2002'de yüzde 21'ken 2014 ve 2016'da yüzde 51'in üzerine çıkmış görünüyor.

EN ÇOK ÖLÜM NEDENİ DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENME

Çocuklarda ölüme en çok neden olan sebepler arasında dışsal yaralanma ve zehirlenmeler ve sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları ilk sıralarda yer aldı.

İLKOKUL SEVİYESİNDE NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 91.2

Milli eğitim istatistiklerine göre; ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2016/'17 öğretim yılında yüzde 91,2 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü. Eğitim hizmetlerinde en fazla sorun ise eğitim masraflarında. Devlet okullarında yüzde 34.8, özel okullarda ise yüzde 42.8 eğitim masraflarını sorun olarak görüyor. Özel okullarda ise en az sorun yüzde 2,1 ile ısınma, temizlik vb. koşullarında yaşanıyor. [infogram id="6905475a-3dca-4fab-8afe-af6824322306" prefix="BF9" format="interactive" title="Çocuk nüfusu"]

KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2013 yılında yüzde 6,2 iken 2017 yılında bu oran yüzde 4,2'ye düştü. İl bazında incelendiğinde ise 2017 için Ağrı, Muş ve Bitlis kız çocuklarının çocuk yaşta evlenmelerinin en yüksek olduğu 3 il oldu. Tunceli, Rize ve Trabzon'da ise ülkenin en düşük "çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları" oranları görünüyor.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 20,3

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında 15-17 yaş grubundaki çocukların (genç işçi) işgücüne katılma oranı yüzde 20,8 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranlarına cinsiyet bazında bakıldığında, 2016 yılında işgücüne katılma oranı erkek çocuklarında yüzde 27,8 iken aynı oran kız çocuklarında yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Bu oran 2017 yılında ise erkek çocuklarında yüzde 28,5 iken, kız çocuklarında yüzde 11,8 oldu.

TRAFİK KAZASI SONUCU YAŞAMINI YİTİREN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 10

Karayolu trafik kaza istatistiklerine göre; 2016 yılında gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 15,7'si ölüm ya da yaralanma ile sonuçlandı. Bu kazalarda toplam 7 bin 300 kişi yaşamını yitirirken bunlardan 760'ını çocuklar oluşturdu. Yaşamını yitiren çocukların yaş grubu dağılımına bakıldığında, gerçekleşen çocuk ölümlerinin yüzde 44,6'sının 0-9 yaş grubunda, yüzde 20,9'unun 10-14 yaş grubunda ve yüzde 34,5'inin ise 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü.