Denizli’de Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) Mesleki Eğitim Merkezleri’yle ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Öğrenci Veli Derneği Denizli Şubesi adına Elif Bekci gerçekleştirdi. Bekci açıklamasına 1-3 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen 20. Milli Eğitim Şurası sonucunda Organize Sanayi Bölgelerine yeni mesleki okulların açılacağının duyurulmasına değinerek başladı.

HABER: Ayhan ÇİMENDAĞ

Bu uygulamanın çocukların eğitim hakkının ihlal ettiğini ve edeceğini söyleyen Bekci öğrencilerin yüzde 64,8’inin devlete ait MTAL’de, yüzde 23,3’ünün devlete ait MESEM’lerde yüzde 8,1’inin özel MTAL’de, yüzde 3,8’inin ÇPAL’lerin mesleki ve teknik programlarında, yüzde 0,01’lik kısmın ise özel MEM’lerde öğrenim gördüğünü söyledi.

ÖĞRENCİLER HAFTASONU BİLE ÇALIŞTIRILIYOR

MESEM’lerde eğitim gören öğrencilerin Cumartesi bazen de Pazar günü de çalıştırıldığını vurgulayan Bekci bu tip çırak öğrenci sayısının 2020-2021 eğitim öğretim yılında 159 bin 773 olduğunu bu rakamın günümüz itibariyle 1 milyon 300 bine ulaştığını belirtti.

SERMAYENİN TALEBİ İÇİN ÖĞRENCİLER HİÇE SAYILDI

MEB yetkililerinin mesleki eğitimde kullanılan laboratuvar atölye gibi giderleri karşılamamak için böyle bir uygulamaya gidildiğini söyleyen Bekci “Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlı öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası devlet tarafından, İşveren devlet katkısı amacı dışında kullanılan İşsizlik sigorta fonundan karşılanmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Özer’in ifade ettiği gibi; “İşveren üzerindeki maddi yükün kaldırılarak çok cazip bir mekanizma” oluşturulmuştur. Böylelikle sermayenin ucuz işgücü talebi karşılanmıştır.” dedi.

DERSLER EŞİT DEĞİL, DİPLOMALAR EŞİT

Veli Der Denizli Şube Başkanı Bekci MESEM’lerde uygulanmaya başlanan “Meslek Lisesi Telafi Programı” ile MESEM’den Meslek Lisesi diplomasının alınabilmesinin önünün açıldığını söyleyerek MTAL ve MESEM’lerde ders yükü eşitliğinin olmadığını ve bu yüzden diplomalarda eşitlik olmaması gerektiğini vurguladı. Bekci MESEM’lerde uygulanmaya başlanan Ustalık Telafi Programı ile 6-8 ay eğitim alan herkese Ustalık belgesi verildiğini söyledi.

BEKCİ: BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMESİ GEREKİYOR

Mesleki Eğitim Merkezleri’nde, Meslek Lisesi Telafi Programı’ndan ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde, Mesleki Eğitim Merkezi uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Bekci yine Ustalık Telafi Programı’ndan da bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

SORUMLU EĞİTİM SİSTEMİ

Mesleki ve Teknik Eğitime gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun okuma yazma ve dört işlem yapma konusunda güçlük çektiğini söyleyen Bekci bunun sorumlusunun uygulanan eğitim sistemi olduğunu belirtti. Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesinin 32. Maddesi hatırlatan Bekci gerçekte mevzuata uyulmadığını ve gerekli denetimlerin yapılmadığını, yapılsa da yaptırımların uygulanmadığını paylaştı. Elif Bekci mesleki eğitimde çocukların hem “çocuk işçi” haline getirildiğini hem de iş riskleri ile baş başa bırakıldığını söyledi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA TALEPLER SIRALANDI

Her çocuğun eşit, parasız, nitelikli eğitim hakkı olduğunun altını çizen Bekci Milli Eğitim Bakanlığı’ndan şunları talep etti;

• MTAL’lerdeki MESEM uygulamasına, MESEM’lerde uygulanan Meslek Lisesi Diploma Telafi Programı ve Ustalık Telafi Programına son verilmelidir.

• Mesleki ve teknik eğitim; beceri, yetenek ve asgari düzeyde ilköğretimde alınması gereken temel bilgilere sahip olmayı gerektirir. Mesleki ve teknik eğitime alınacak öğrencilerde mutlaka bu kriterler aranmalıdır.

• İşsizlik sigorta fonunun kuruluş amacı dışına çıkılarak, bu fondan sermayeye para aktarımından vaz geçilmelidir.

• Stajyer öğrencilerin; sadece iş kazası ve meslek hastalıklarını kapsayan sigortası, staja başladıkları gün esas alınarak emeklilik sigortası olarak da genişletilmelidir.

• İşletmelerin, “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları Hakkında yönetmelik” hükümlerine uyulup uyulmadığı titizlikle denetlenmeli, bu konuda müsamaha gösterilmemeli, yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında gerekli cezai yaptırımlar kesinlikle uygulanmalıdır.

• Öğrencilerin MTAL ve ÇPAL’lere geri dönüşü, örgün eğitim içerisinde nitelikli mesleki eğitim alabilmeleri sağlanmalıdır.

EBB'nin kent merkezlerindeki üretici marketlerinde yerel tohum kuyruğu EBB'nin kent merkezlerindeki üretici marketlerinde yerel tohum kuyruğu

• Özel meslek liselerine verilen “teşvik” uygulaması sonlandırılmalı, özel meslek liselerine ayrılan kaynaklar yoksulluk/açlık sınırı altında yaşayan ebeveynlerin çocuklarına eğitim desteği/bursu olarak verilmeli, çocukların okullarına geri dönüşü sağlanmalıdır.

• Devlet kaynakları çocuklarımızın kamusal eğitim hakkından yana kullanılmalıdır.

Basın açıklamasının sonunda Veli Der Denizli Şube Başkanı Elif Bekci “Çocuklarımızın nitelikli mesleki ve teknik eğitim almasını savunmakla birlikte; devletin, çocuklarımız üzerinden, sermayenin ucuz işgücü ihtiyacını karşılama politikalarının da karşısında olduğumuz ve buna müsaade etmeyeceğimiz bilinmelidir.” dedi.