AKP’li Urfa Büyükşehir Belediyesi’ni denetleyen Sayıştay müfettişleri, taşınmazların muhasebe kayıtlarının alınmadığı, taşınmazların ihalesiz yandaşlara verildiği gibi birçok faaliyetin usulsüz olduğunu tespit etti.

Urfa Büyükşehir Belediyesi’nde 2017 yılında yapılan usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı. Belediye 2017 yılında birçok taşınmaz ihalesiz belli şirketlere 20 yıllığına kiraladığı, bazı bağışların ise muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı tespit edildi. Raporda, bazı yatırım harcamalarının ilgili maddi duran varlık hesabına alınmadığı ve doğrudan giderleştirildiği belirtildi.

MUHASEBE KAYITLARI TUTULMADI

Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan usulsüzlükleri kalem kalem sıralandığı raporda, çok sayıda usulsüzlüklere yer verildi. Aylık peşin olarak ödenen banka kredi faizleri hatalı olarak gider tahakkukları hesaplarına kaydedildi. Belediyeye bağışlanan iki adet taşınmazın (tarla) maliyet bedeli muhasebe kayıtlarının yapılmadı ifade edildi.

ONAY ALINMADAN 250 MİLYON BORÇLANDI

Raporda 13 Ocak 2017 yılında İller Bankası’ndan 250 milyon borç aldığı tespit edildi. Alınan borca ilişkin raporda, şu ifadelere yer verildi: “Belediyenin 13.01.2017 tarih ve Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla İller Bankası’ndan 250 milyon borçlanmaya karar verildiği ancak bu borçlanma tutarının belediye ve bağlı kuruluşu ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin yüzde onunun geçtiği halde İçişleri Bakanlığı’nın onayının alınmadan borçlanmaya gittiği görülmüştür.”

İHALE EDİLMEDEN AYNI KİŞİLERE KİRAYA VERİLDİ

Raporda 2886 Sayılı Kanun’a göre kiraya verilen bazı taşınmazların kira süresi sonunda yeniden ihale edilmeden kira bedelinde bir artış yapılarak süre uzatımı yoluyla aynı kişilere yeniden kiralandığı, belediye mülkiyetinde olan bazı taşınmazların başlangıçtan beri işgaliye karşılığında kullandırtıldığı ve bu güne kadar ihale edilmediği tespit edildi.

DÜKKANLAR İHALESİZ KİRAYA VERİLMİŞ

Balık ve Manav Hali’nde bazı dükkanların ihale edilmeden kiraya verildiği tespit edilen raporda, şöyle denildi: “10.07.2017 tarih ve 281 sayılı meclis karı ile Paşabağı Mahallesi 4103 ada, 1 parselde kayıtlı 7949,28 metre karelik taşınmaz üzerinde yapılmış olan dükkanların Balıkçılar Derneği üyesi esnaflarına, Cumhuriyet Meydanında bulunan eski manava esnaflarına ve Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası üyelerine tahsis edilmesi için encümene yetki verildiği, 27.07.2017 tarih ve 310 sayılı encümen kararı ile 32 adet dükkanın Cumhuriyet Meydanında bulunan eski manav esnaflarına yıllık bin 200 TL bedelle 1 adet dükkanın Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasına aylık 2 bin TL bedelle kiraya verilmesine karar verildiği, 16.11.2017 tarih ve 460 sayılı encümen kararı ile 13 adet dükkanın fiilen toptan veya perakende balıkçılık yapan kişilere yıllık 1500 TL bedelle kiraya verilmesine karar verdiği, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 30.11.2017 tarihinde kira sözleşmelerinin yaptığı ve sözleşmelerde kira süresinin belirtilmediği görülmüştür. Söz konusu iş yerlerinin 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümlerine göre ihale edilmeden doğrudan meclis ve encümen kararı ile kiraya verilmesi ve kira sözleşmelerinde süre belirtilmemesi mevzuata uygun düşmemektedir.”

TAŞINMAZLAR DERNEK VE VAKIFLARA VERİLMİŞ

Belediyeye ait taşınmaz kira bedellerinin günün emsal ve rayiç bedellerine yansıtılmadığı tespiti yapılırken, satışı yapılan taşınmazların kayıtlı değer yerine satış bedelleri üzerinden muhasebe kayıtlarından çıkartıldığı ve belediyeye ait bazı taşınmazların kamu kurum ve kuruluşların dışındaki dernek ve vakıflara tahsis edildiği tespiti yapıldı. Bu dernek ve vakıfların isimleri ve kimler tarafından yönetildiği ise raporda yer verilmedi.

OTOBÜS VE DOLMUŞ HATLARI MAVZUTA AYKIRI

Sayıştay raporunda halk otobüsü ve dolmuş hatlarının mevzuata aykırı bir şekilde verdiği tespiti yapılırken şöyle denildi: “Halk otobüslerinin belediye başkanlığınca verilen çalışma belgesine istinaden ihalesiz çalıştırıldığı, halk otobüslerinin ihale yapılmadan encümen kararı ile çalıştırıldığı, ihale ile verilen halk otobüsü hatlarında kira süresinin belirlenmediği, Kısas Beldesi dolmuş hatlarının mevzuata aykırı olarak satış şeklinde ihale edildiği, Konuklu Beldesi halk otobüsü hatlarının mevzuata aykırı olarak satış şeklinde ihale edildiği görülmüştür.

494 TAKSİ PLAKASI USULSÜZ VERİLMİŞ

Taksi plakalarının 86/10553 sayılı bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ticari plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında karar göre verilmediği tespit edilen raporda il trafik komisyonu tarafından 494 adet taksi plakasının ihalesiz verildiği ve bir kişiye birden fazla taksi plakasının verdiği belirtiliyor. Söz konusu hususun 2015 ve 2016 yıllarında Sayıştay raporlarında tespit edilmesine rağmen 2017 yılı denetimlerinde söz konusu uygulamanın düzeltilmediği belirtildi. Raporda il trafik komisyonlarının toplu taşıma ile ilgili her hangi bir yetkisinin olmadığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi: “13.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı belediye kanunun 84. Maddesinde belediyenin sorumlu ve yetkili kıldığı görev ve hizmetlerle sınır olarak 2918 sayılı karar yolları trafik kanunun uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu tarihten sonra il trafik komisyonlarının toplu ulaşım ile ilgili her hangi yetkisi kalmamıştır. Bu tarihten itibaren il ve ilçe trafik komisyonlarının plaka dağıtımına ilişkin kararları geçersizdir.”

TAŞIMA BELEGELERİ USULSÜZ VERİLDİ

Raporda ayrıca Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren servislerin plakalarının dilekçe üzerine ihalesiz verildiği ve il için toplu taşımda D4 yetki belgesiyle faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına il içi toplu taşıma izin belgelerinin ihalesiz verildiği tespit edildi. Aynı şekilde Halfeti’de bulunan gezi kayık ve vapurlarının ihalesiz verildiği kaydedilirken, şehir içinde çalışan toplu taşıma araçlarına izin ve ruhsat verilmediği tespit edildi.

USULSÜZLÜKLER SIRALANDI

Sayıştay raporunda tespit edilen diğer usulsüzler ise şöyle sıralandı: “*Engelliler için erişile bilinir duruma getirilmeyen bazı özel halk otobüslerinin çalıştırılması. *Bazı birim fiyatlı hizmet ihalelerinde yüklenici tekliflerinde düşük fiyat verilen iş kalemlerinin yapılmaması. *Yapım işlerine ait ihalelerde mahal listesinin hazırlanmaması. *Yemek ihalesinde yaklaşık maliyetin yüksek hesaplanması ve yemek bedelinin nakit olarak verilmesi. *Bazı meclis kararlarında kasam, süre ve miktarın belirtilmesi, *Telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin takip ve tahsilinin yapılmaması. *Çevre temizlik vergisinden alınan paylarının tahsilatının yapılmaması. *Kısmi zamanlı avukat istihdam edilmesi. *Norm kadroda olmayan unvanlarda personel çalıştırılması. *775 sayılı gece kondu kanunu hükümlerine aykırı uygulamalar.” Kaynak: MA