Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), devlet ve vakıf üniversitesinde sağlık hizmeti veren birimlerde şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına üniversite tarafından ücretsiz hukuki yardım sağlanması için yönetmelik yayınladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), devlet ve vakıf üniversitesinde sağlık hizmeti veren birimlerde şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına üniversite tarafından ücretsiz hukuki yardım sağlanması için yönetmelik yayınladı.

YÖK, üniversitelerin sağlık birimlerinde çalışanlarına yönelik işlenen suçlarda personele hukuki yardımda bulunulmasına ilişkin yönetmeliği bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik suçlarda; hukuki yardım, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı mağdura karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması, mağdurun veya kanuni mirasçılarının talepte bulunmasıyla yapılacak. Bunun yanı sıra, görevde bulunan sağlık çalışanına karşı işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda; üniversite kadrosunda bulunan avukatlar, ayrıca vekâletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun veya kanuni mirasçılarının vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkili olacak.

Bu yönetmeliğe göre, sağlıkta şiddete maruz kalmış mağdurların hukuki yardım için şu işlemler yapılacak:

“1-Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller sağlık birimi yöneticisi tarafından üniversite hukuk birimine gecikmeksizin bildirilir.

2-Sağlık birimi yöneticisi tarafından adli mercilere ve Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sisteme bildirilir. Mağdur da bu bildirimi yapabilir.

Guterres: Dünya iklim krizi nedeniyle “ölüm kalım mücadelesi” veriyor Guterres: Dünya iklim krizi nedeniyle “ölüm kalım mücadelesi” veriyor

3-Sağlık birimi yöneticisi tarafından kendilerine bildirim yapılan üniversite hukuk müşavirliği, işlenen suçtan mağdur olana veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini sorar ve talep doğrultusunda hareket eder. Ayrıca mağdur veya kanuni mirasçıları, ilgili sağlık birimine hukuki yardım talebini bildirebilir. Sağlık birimi yöneticisi bu talebi gecikmeksizin hukuki yardım yapmakla görevli ve yetkili birimlere intikal ettirir.

4-Mağdura karşı, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin işlendiği herhangi bir şekilde öğrenildiğinde, rektörlük tarafından bu Yönetmelik hükümleri resen uygulanır.”

 (Görüntü: Arşiv)