3600 ek göstergenin ardından kamudaki sözleşmeli çalışanların kadro çalışması şekillenmeye başladı. Taslak metinler de ortaya çıkmaya başladı.

Mithat Sancar: Bu kanun teklifi, gerçek anlamda tam bir kuşatma operasyonudur Mithat Sancar: Bu kanun teklifi, gerçek anlamda tam bir kuşatma operasyonudur

İktidara yakın gazetelerde çıkan haberlere göre taslak metinde yer alan başlıklar ana hatlarıyla şöyle:

- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

- İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde sözleşmeli çalışanlar da yararlanacak.

- 31 Aralık 2022 itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.

- Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

- Sözleşmeli hizmet süreleri, ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.
1 Ocak 2023 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacak. Bu süre sonunda 30 gün içinde başvuranlar, ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacak.

- Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.