Tüm-Bel-Sen Samsun Şube Başkanı Suat Yıldız, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in “Ben belirli bir mühendis grubunu listeye aldım, çok sayıda bir alanda mühendisimiz var, bu mühendislere yeterlilik sınavı yapacağız, lisans çıkışını almış, gelmiş belediyeye girmiş, orada kalmış, ben bunlara mühendis olarak ücret ödüyorum, mühendisliğini yapmak zorunda, art niyet yok, niye yapmıyorsunuz diye suçlamıyorum. Yeterlilik sınavı yapacağız, yeterlilik sınavında ihtiyacını belirleyeceğiz ona yeniden eğitim vereceğiz. Eğer yetişmemekte direnirse muhtemelen Türkiye’de ilk kez devlet memuru mühendisken, normal devlet memurluğuna kadrosuna geçireceğiz” açıklamasını yaptığını belirterek tepki gösterdi. Yıldız, şunları söyledi:

"LİSANS EĞİTİM DİPLOMASINI ÜNİVERSİTELER VERİR"

"Bilindiği üzere bir kişinin mühendis olması için, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olması şarttır. Mühendislik lisans eğitim ve lisans diplomasını sadece üniversiteler verir. Mühendis olan kişiler 1999 yılından beri KPSS sınavı ile kamuda istidam edilmektedir. Belediyelerde ise Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ile de sözleşmeli mühendis olma durumları vardır ancak bu 2004 yılından sonra gündeme gelmiştir. Bu şekilde alınan mühendisler de kamu tarafından mutlaka sınava ya da mülakata tabi tutulmuşlardır ve bu durum ise sözleşmelilerin kadroya geçirilmeleri kanunu ile ortadan kalkmış ve KPSS şartı getirilmiştir. Ayrıca işçi kadrosunda da çalıştırılan mühendislerde belediyenin mülakatı ile alınmışlardır. Kamu kurumları bir teknik eleman aldıklarında, aldıkları elemanı intibak eğitimine tabi tutarlar. Bu 3 ay ile 1 yıl arasında değişir. Burada yapacakları işte uzmanlaşırlar, çalışacakları kurumun ve işin her türlü özelliğini öğrenirler. Ancak bu yöntem belediyelerde bugüne kadar uygulanmamıştır ya da en azından Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde uygulanmamıştır.

"YETERLİLİK SINAVINA TABİ TUTMA YETKİSİ YOKTUR"

Başkan bahsettiği mühendis grubuna ya da diğerlerine bu intibak eğitimlerini ya da bilgi beceri geliştirme eğitimlerini üniversitelerin ve meslek odalarının desteği ile verebilir, burada bir sıkıntı yoktur. Ancak bu eğitimin öncesi veya sonrasında onları yeterlilik sınavına tabi tutmak gibi bir yetkisi yoktur. Her şeye rağmen Büyükşehir Belediyesi yönetiminin böyle bir şey yaptığını farz edelim. Kişi bu sınava girmedi ya da girdi, idarenin istediği başarıyı gösteremedi diyelim, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mühendis olan bir devlet memuru, normal memur kadrosuna atanamaz. Bu Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde değil, hiçbir kamu kurumunda yapılamaz. ‘Ben yaptım oldu’ mantığı ile hareket edilir ve kanunsuz bir uygulama yapılırsa, haksızlığa uğrayan bu arkadaşlarımızın bağlı bulundukları sendikalar ve odalar bu olumsuz uygulamayı yargıya taşır ve bu olumsuz karar mahkemelerden geri döner. Çalışanların uğradığı hak kayıpları, maddi ve manevi zararları idareden tahsil edilir. Devlette bu noktada zarara uğratılmış olacağından, sorumlu olan kişiler için kasten kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesi ile dava açarız ve bu zararları sorumlu olan kişilere rücu ettiririz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir ve hiçbir kimse hukuk dışına çıkamaz ve yine hiçbir kimse kanun ve yasalardan üstün değildir. Sendikalar ve odalar üyelerinin ve çalışanlarının özlük, ekonomik, hukuki ve sosyal haklarını savunmak ve korumak için kurulmuş örgütlerdir. Sayın Başkanı bu düşüncesinden vazgeçmeye davet ediyoruz."

Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu