Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak dönemine ilişkin işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre işsizlik ocak ayında yüzde yüzde 11,4 olurken, işsiz sayısı 21 bin artışla, 3 milyon 859 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 2021 Aralık ayında ise 11,2 seviyesindeydi.

TÜİK verilerine göre İstihdam edilenlerin sayısı ocak ayında aylık 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 63,8 iken kadınlarda yüzde 29,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü oranı ocakta bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 34,4 seviyesinde gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 21,6 olarak kaydedildi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 22,9 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) ocakta aylık 0,1 puan artarak yüzde 22,9 olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,0 olarak tahmin edildi.