dokuz8 Veri Haberleri 11. Küresel Araştırmacı Habercilik Konferansı'nda dokuz8 Veri Haberleri 11. Küresel Araştırmacı Habercilik Konferansı'nda

Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2018 tarihindeki kişi sayısı, 2017 yılının aynı tarihine göre yüzde 14 artarak 264.842 oldu. Ceza infaz kurumunda bulunanların yüzde 96,1'ini erkekler oluşturdu. İstatistiğe göre, cezaevleri nüfusu hızla artıyor. 2013 yılı sonunda 140.098 olan cezaevlerindeki hükümlü nüfusu, 2018 sonuna geldiğimizde 264.842'ye yükseldi. Artış hızının özellikle OHAL dönemiyle birlikte hız kazandığı görülüyor.

Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2018 tarihindeki nüfusunun yüzde 78,9'unu hükümlüler ve yüzde 21,1'ini tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 96,1'ini erkekler, yüzde 3,9'unu ise kadınlar oluşturuyor.

HER 100 BİN KİŞİDEN 323'Ü CEZA İNFAZ KURUMUNDA

Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye'de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2013 yılında 188 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2017 yılında 288'e ve 2018 yılında 323'e ulaştı. Diğer taraftan 2018 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 401'i ceza infaz kurumunda yer aldı.

BİR 'CEZALANDIRMA YÖNTEMİ' OLARAK TUTUKLULUK: TUTUKLU YARGILANANLARIN ORANI HIZLA ARTIYOR

Hatırlanacağı üzere tutukluluk sürelerini sınırlayan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesinin 31 Aralık 2010'da yürürlüğe girmesinin ardından ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda tutukluluk süresi iki yılla sınırlanmış, zorunlu hallerde üç yıl daha uzatılabileceği hüküm altına alınmıştı. Dönemin özel yetkili mahkemelerinde ise bu sürenin iki katına kadar çıkarılabileceği öngörülmüştü. ÖYM'lerin kaldırılmasıyla birlikte kanunen en uzun tutukluluk beş yılla sınırlanırken bu beş yıllık süre, "cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığı" gerekçesiyle hukukçuların eleştirilerine hedef olmaya devam etmişti. O dönemdeki adıyla Gülen cemaatinin, kontrol ettiği yargı ile muhalif kesimleri sindirip susturmak için uzun yıllar boyu kullandığı uzun tutukluluk yöntemi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da bir yöntem olarak sürdürüldü. Üstelik davaların sürüncemede kalması cezaevlerindeki tutuklu sayısını günden güne artırırken, Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi delillerin toplandığı ve delillerin gizlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda bile tutukluluk yöntemine başvurulması, yargıya olan güveni yoğun bir şekilde tahrip etti. 25 Ağustos 2017'de yayınlanan 694 sayılı KHK ile tutukluluk süreleri yeniden uzatılırken terörle mücadele kapsamına giren suçlarda iki yıl olan tutukluluk süresinin beş yıl daha uzatılabilmesinin önü açıldı. Bu da cezaevlerindeki tutuklu yoğunluğunun süreceğine yönelik güçlü bir işaret olarak göze çarpıyor. [infogram id="65e0f985-e1fd-4233-b478-9ce976977d07" prefix="pDR" format="interactive" title="2018: ceza infaz kurumu istatistikleri (aralık17)"]

CEZA İNFAZ KURUMLARINA 2018 YILINDA 266.889 HÜKÜMLÜ GİRDİ

Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 266.889 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 215.170 hükümlü çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin yüzde 96,2'sini, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,1'ini erkekler oluşturdu.

ÇOCUK YAŞTA CEZA İNFAZ KURUMUNA GİREN HÜKÜMLÜ ÇOCUK SAYISI: 2095

Ceza infaz kurumuna çocuk yaşta hükümlü olarak giren sayısı 2095 oldu Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak 2095 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22,8 artışla 14.502 oldu.

HÜKÜMLÜ STATÜSÜNDE GİRENLERİN EN ÇOK İŞLEDİĞİ SUÇ: HIRSIZLIK

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 17'si hırsızlık, yüzde 12,4'ü yaralama, yüzde 6,7'si uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, yüzde 5,8'i İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve yüzde 3,5'i ise öldürme suçu işledi. [infogram id="b7fca556-8926-4e49-8c66-f6cc5c399fb0" prefix="rUD" format="interactive" title="2018: Suç türü vs eğitim durumu"]

HÜKÜMLÜLERİN YÜZDE 36,8'i İLKÖĞRETİM MEZUNU

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlüler işlenen suça göre değerlendirildiğinde hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 47,3'ü ilköğretim mezunu, yüzde 15,1'i ortaokul ve dengi okul, yüzde 13,5'i ilkokul mezunu kişilerden, yaralama suçu işleyenlerin ise yüzde 37,5'i ilköğretim, yüzde 23,4'ü lise ve dengi meslek okulu, yüzde 17'si ilkokul mezunu kişilerden oluştu. [infogram id="b162ac0a-f3e3-4b03-b4bf-115c37d4aae9" prefix="OyT" format="interactive" title="2018: eğitim durumuna göre hükümlüler"]

ÖLDÜRME SUÇU İŞLEYENER YÜZDE 29,9 İLKÖĞRETİM MEZUNU

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işleyenlerin yüzde 36,9'unu ilköğretim, yüzde 19'unu lise ve dengi meslek okulu, yüzde 18,8'ini ilkokul mezunu hükümlüler oluşturdu. Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 29,9'u ilköğretim, yüzde 27,6'sı lise ve dengi meslek okulu, yüzde 17,2'si ilkokul mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 37,7'si ilköğretim, yüzde 20,6'sı lise ve dengi meslek okul, yüzde 17,2'si ilkokul mezunu hükümlüler olarak gerçekleşti. [infogram id="a7bfb4cf-bde2-4e95-8777-35b100e38588" prefix="FnB" format="interactive" title="2018: Suç türüne göre cezaevine girenler - 2018 yılı"]

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARI EN ÇOK YARALAMA SUÇU İŞLEDİ

Yükseköğretim mezunları en çok yaralama suçunu işledi. Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 30,1, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 25,6, ilköğretim mezunlarında yüzde 21,9, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 18,6, ilkokul mezunlarında yüzde 13,9 ile hırsızlık suçu; lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 13,3 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 10,5 ile yaralama suçu ilk sırada yer aldı. [infogram id="641307c8-1fb1-4c9d-a8a9-0c5dbfb37717" prefix="LZq" format="interactive" title="2018: yükseköğretim vs okur yazmaz"]
İLGİLİ HABER:
TÜİK, 2017 sonu ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı: Tutuklu yargılananların sayısı hızla artıyor