Türk Tabipleri Birliği (TTB), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali için Danıştay’da dava açtı. TTB, dava dilekçesinde, yönetmelikte yer alan “olgusal veri” kavramının açık ve anlaşılır olmadığını, herhangi bir çerçeve ve ölçüt belirlemediğini savundu.

İmamoğlu'dan Erdoğan'a yanıt gecikmedi: Yatırımların tek sahibi vatandaşlarımızdır İmamoğlu'dan Erdoğan'a yanıt gecikmedi: Yatırımların tek sahibi vatandaşlarımızdır

TTB, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete’de 3 Haziran’da yayınlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali için Danıştay’da dava açtığını duyurdu.

TTB’den yapılan açıklamaya göre; yönetmelik yer alan “olgusal veri” kavramının açık ve anlaşılır olmadığına, herhangi bir çerçeve ve ölçüt belirlemediğine dikkat çekilen dava dilekçesinde, “‘Gözlemlenebilir veya doğrulanabilir vakıa’ ifadesi ile anlatılmak istenen durumun veya halin içeriği belirsiz bırakılmıştır. Madde hükmü, hukuk güvenliği ilkesine ve yasama yetkisinin devredilmezliği kuralına aykırıdır” denildi.

Dilekçede, yönetmeliğin ve yönetmeliğe dayanak yapılan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun altışar maddesinde iptal isteminde bulundu ve bu hızla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması, telafisi imkansız zararlar oluşabileceği için de söz konusu yönetmeliğin yürütmenin durdurulması talep edildi.