Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet konuşması yapan öğrencinin sözleri Tıp Fakültesi Dekanı Deniz Demiryürek tarafından engellenmeye çalışıldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde fakülte dekanı Deniz Demiryürek, dönem temsilcisi Dr Kaya Avşar'ın konuşmasını engellemek isteyince yeni mezunlar tarafından yuhlandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü'nde yapılan törende, "Yapılacak olan konuşmaların senato tarafından kısıtlandığını öğrendik" diyen 6. Dönem Temsilcisi Dr Kaya Avşar, üniversite yönetiminin siyasileştiğini söyleyince Deniz Demiryürek sahneye geldi.

Avşar konuşmasını, "Üniversitemizdeki kadrolarının önceliği de siyasilerin beklentileri karşılamaktan çok bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır" diyerek sürdürdü. Dekan Demiryürek konuşmayı engellemek istedi ancak salondan yükselen alkışlar ve yuhalamalar üzerine Avşar konuşmasına devam etti.

Ordu'da görevli hakim Ayvalık'taki tarlaların satışına karar vermiş: HSK'ya şikayet edildi Ordu'da görevli hakim Ayvalık'taki tarlaların satışına karar vermiş: HSK'ya şikayet edildi

"GELDİK, GÖRDÜK, GİTMİYORUZ"

Törende, "Geldik, gördük, gitmiyoruz",  "Merhamet değil haklarımızı istiyoruz" yazılı pankartlar açan hekimler, sağlık çalışanlarının ve hekimlerin maruz bırakıldığı şiddete dikkat çekti. Mezun olan hekimlerin yaptığı konuşmalarda, sağlıkla ilgili politikaların ve üniversite yönetiminin eleştirilmesi salondan yoğun alkış ve ıslıklarla desteklendi.

"OTORİTELERİN KARŞISINDAYIZ"

Avşar sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında sağlık sistemine ilişkin sorunlara dair şunları söyledi:

"Bizler insan sağlığı için hayatlarımızı adadık. Peki bizim sağlığımızı kim düşünecek? Sağlıkta şiddetin son bulması için caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Sağlıklı şiddeti önleyebilmek için yeni yasalara daha caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Bu cezaların istisnası olmadan, hafifletilmeden ve hoş görülmeden uygulanmasına ihtiyacımız var. Ağır çalışma şartlarının düzeltilmesine her bir hastaya yeterli süre ayırmamıza izin veren bir sisteme ihtiyacımız var. Özlük haklarımızın iyileştirilmesine ihtiyacımız var. Hekimlik mesleğini değersizleştirmeye çalışan ve şiddeti meşrulaştıran kişi ve otoritelerin karşısındayız."

AİLELERDEN PROTESTO GELDİ

Bu sözler üzerine Demiryürek'in, Avşar'a doğru yaklaşarak konuşmayı bitirmesini istediği görülüyor. Törende bulunan aileler ve mezun olan genç doktorlar bu durumu protesto için ayağa kalkarak alkışladı ve "Devam" diye seslendiler. Protesto karşısında Demiryürek kenara çekilirken Avşar, "Ülkemizdeki tüm akademisyenlerin desteklenmesi, bilimin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hâkim olması gerektiğine inanıyorum. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.